جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

روزنامه چپ گرای يونگه ولت( چاپ آلمان)
ايران
محافل مترقی اروپا، نگران
آرامش قبل از توفان اند!
ترجمه: عسگرداوودی

 
 
 
 
 

روزنامه چپ گرای يونگه ولت به نقل از يك ژنرال سابق آمريكا  بنام "توماس مك لنرنی» در مصاحبه با سايت اينترنتی   "News Ynet" اعلام كرد.

اين ژنرال بازنشسته سابق نيروی هوائی آمريكا دارای 35 سال سابقه كاردرارتش آمريكا می باشد.او دربرنامه ريزی حمله نظامی گسترده به ايران، درقدم اول،  قرار است كه در فاصله زمانی بين 24 تا 35 ساعت آغازعمليات نظامی، 1500 منطقه مهم از جمله مراكزاتمی، مراكز نظامی - بويژه بخش های نيرو هوائی - موشكی جمهوری اسلامی به شدت بمباران و در هم كوبيده شوند. بدين ترتيب و همزمان، در شرايطی كه حدود 20 تا 50 در صد توانائی نظامی جمهوری اسلامی از بين برده شده، حمله زمينی آغاز شود.

بنا به گفته ژنرال مذكور در اين برنامه:

با توجه به اينكه تنها 51 در صد ساكنين ايران فارس می باشند، به اختلافات قومی موجود دامن زده شده و در برنامه ريزی حمله نظامی مسئله اختلافات مذكورمورد محاسبه و استفاده قرار خواهد گرفت.

درباره نقش اسرائيل دراين حمله، ژنرال امريكائی كه به محافل مهاجم حزب جمهوريخواه امريكا نزديك است گفت:

بله، اما بدليل فاصله مكانی ايران با اسرائيل تدابير ويژه ای اتخاذ شده است.( احتمالا اشاره به استفاده اسرائيل از پايگاه های جمهوری آذربايجان، تركيه و يا احتمالا كردستان عراق)

 

روزنامه يونگه ولت می افزايد:

اين مصاحبه همزمان با  جلسه سران اسرائيل انجام شده، كه درآن علاوه بر نخست وزير اسرائيل، مشاور شيمون پرز، وزير دفاع اسرائيل،  وزير امور خارجه اسرائيل و روسای سه سازمان امنيت اسرائيل نيز حضور داشته اند. در رابطه با جزئيات مورد  مذاكره دراين جلسه هيچگونه مطلبی در محافل مطبوعاتی عنوان نشده است. فقط دولت اسرائيل رسما حمايت همه جانبه خود را از اقدامات آمريكا در رابطه با جمهوری اسلامی اعلام داشته است.

اخيرا هيچگونه تحركی از جانب اسرائيل برای تحريك سازمان ملل جهت فشار برجمهوری اسلامی جهت قطع فعاليت های اتمی آن صورت نمی گيرد، اين بی اعتنائی و بر خورد سرد، خود موجب توجه و دقت بيشتر محافل سياسی مترقی اروپا شده است.