ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اوضاع شير تو شير ايران
سرطان كبد
درانتظار مصرف كنندگان شير
 
 
 
 

 

خبرگزاری داخلی گزارش دادند كه دامداری های ايران از نان خشك كپك زده، كود مرغی، پودر ماهی و ضايعات كارخانه‌های بيسكوييت ‌سازی برای سير كردن دام‌های كشور استفاده می كنند و نسبت به عواقب اين امر هشدار داده اند. دامداری ها زير فشار اقتصادی و نبود علوفه شكم دام های خود را با مواد بالا سير می كنند و مهم ترين خطر ناشی از اين امر بيماری هائی است كه از طريق شير می تواند به مردم منتقل شود. اين بيماری ها و نتايج مصرف شير اين دام ها چنين است:

1- سرطان كبد 2- كاهش مقاومت بدن در برابر بيماری ها 3- جلوگيری از رشد طبيعی كودك.

 

 

كارشناسان تغذيه، به خبرگزاری های داخلی گفته اند:

 جمع شدن زهرابه قارچ افلاتوكسين در بدن انسان عوارض ناگواری مانند ايجاد سرطان را به‌دنبال دارد و به همين‌ دليل است كه اتحاديه اروپا و كشورهای پيشرفته از ورود محصولات غذايی با دوز خيلی پايين افلاتوكسين به كشورشان جلوگيری مي‌كنند؛ اما در كشور ما با استفاده از نان‌های كپك زده به راحتی اين قارچ را به مصرف‌كننده منتقل مي‌كنيم.

درحال حاضر و زير فشار تقاضای زياد و كمبود شديد، شير با رعايت استانداردهای اوليه روانه بازار مصرف نمی شود و به باقيمانده داروهای آنتوبيوتيك و مواد مضر ديگر در آن توجه چندانی نمی شود.

همچنين استفاده از كود مرغی برای افزايش توليد شير در دامداري‌های سنتی و برخی دامداري‌های صنعتی در حال افزايش است كه باعث انتقال بسياری از بيماري‌های انگلی می شود. استفاده از پودر ماهی نيز ممكن است بيماری سالمونلا را به دام و سپس به انسان منتقل كند.