جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مورنينگ استار:
بعد از ايران نوبت كدام كشور است؟
 
 
 
 

 

روزنامه مورنينگ استار، ارگان حزب كمونيست انگلستان همسو با محافل مترقی جهان  نوشت:

جهان، از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تاكنون، هيچگاه اينچنين مورد تهديد امريكا و جنگ به بهانه دمكراسی و عليه تروريسم نبوده است. برای درك شرايط كنونی نخست بايد آن عامل اصلی را كه موجب اوضاع كنونی شده در نظرداشت. در اين زمينه آزمايش هسته ای كره شمالی تنها يكی از عواقب سياست های تجاوزكارانه ايالات متحده است. امروز همگان می دانند كه امريكا در صدد حمله به ايران نيز هست. آيا تضمينی وجود دارد كه بعد از حمله به ايران امريكا سودای هجوم به سوريه، كره شمالی و ديگر كشورها را نداشته باشد؟

نويسنده اين مقاله در مورنينگ استار اضافه می كند:

وقت آنست كه در سراسر جهان سياست تجاوزكارانه امريكا محكوم شود.