جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنرانی نخست وزير اسرائيل در پارلمان اين كشور
و در آستانه سفر به مسكو
جبهه اعراب و اسرائيل
عليه ايران شكل می گيرد
!
اسرائيل بعنوان تنها قدرت اتمی منطقه، حاضر است در كنار اعراب، عليه ايران اتمی وارد عمل شود. ما در دوران اخير پيام های مهمی از جانب كشورهای ميانه رو عرب برای صلح با اسرائيل و تشكيل يك محور مشترك دريافت داشته ايم.

 
 
 
 
 

 

خبرگزاری رويتر گزارش داد كه نخست اسرائيل بزودی برای مذاكره بر سر نوع مقابله با سياست اتمی ايران راهی مسكو خواهد شد. طبق اين گزارش، نخست وزير اسرائيل بايد امروز وارد روسيه شده و مذاكرات  خود را با پوتين آغاز كند.

وزيرامورخارجه اسرائيل در همين ارتباط گفت: اسرائيل مايل است روسيه سهم و نقش خود را حوادث خاورميانه و ايران برعهده بگيرد. دو كشور منافع مشتركی دراين ارتباط دارند. اسرائيل و امريكا مشتركا به قرارداد 700 ميليون دلاری روسيه و ايران برای فروش سلاح های ضد هوايی اعتراض دارند.

نخست وزير اسرائيل در پانزدهمين سالگرد برقراری روابط رسمی ميان روسيه و اسرائيل به مسكو دعوت شده است.

پيش از آغاز اين سفر، نخست وزير اسرائيل در پارلمان اين كشور حضور يافته و طی سخنانی كه آن را نيز رويتر شب گذشته مخابره كرد، گفت:

تهديد اتمی ايران، محوری را از ميانه روی در منطقه بوجود آورده است. با نخست وزير لينان بزودی ملاقات خواهم داشت(احتمالا پس از بازگشت از مسكو) و با محمود عباس رئيس جمهور فلسطين خودگران نيز در ماه فوريه ملاقات خواهم كرد كه تاريخ آن بعدا اعلام خواهد شد. در دوران اخير پيام های مهمی از جانب كشورهای عربی دريافت كرده ايم كه همگی متمايل به صلح با اسرائيل اند. من خوشحالم كه يك "محور ميانه" از كشورهای عربی تشكيل شده است تا در برابر ايران در منطقه عمل كند. بسياری از كشورهای عربی اكنون متوجه خطر ايران شده اند. ايران اگر به سلاح اتمی دست پيدا كند، اين سلاح را دراختيار گروه های طرفدار خود مانند حزب الله در لبنان می گذارد. اسرائيل بدون كوچكترين تعلل پيشاپيش كشورهای جهان برای جلوگيری از دستيابی ايران به سلاح اتمی حركت می كند. محور ميانه ای كه از آن ياد كردم  در پی صلح عربی با اسرائيل و مقابله با ايران است.

ما به كشورهای عربی اطمينان می دهيم كه بعنوان تنها قدرت اتمی منطقه در كنار كشورهای عرب و در كنار امريكا به مقابله با ايران خواهيم رفت.