ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  در اسلام آباد غرب
شكر جامد، جان شيرين 4 كارگر را گرفت 
 
 
 
 

 

در جريان يك حادثه، در كارخانه شكر "اسلام آباد غرب" 4 كارگر كشته شدند. خبرگزاری های خارجی به نقل از خبركوتاهی كه راديو جمهوری دراين ارتباط منتشر كرد گزارش دادند:

حادثه زمانی روی داد كه توده شكر جامد از ماشين قالب سازی جدا شده و روی كارگران ريخت. از كارافتادن ماشين قالب سازی دليل رها شدن شكر جامد گزارش شده است. علاوه بر 4 كارگری كه دراين واقعه جان خود را از دست دادند، گزارش شده است كه 15 كارگر ديگر نيز زخمی شده اند. اسلام آباد غرب از مناطق كردنشين ايران است.