جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سايت پلنت پرزون - planetprison
بيانيه اعتراضی 40 هزار فيزيكدان امريكا
ماموريت رامسفلد
حمله به ايران و عبور
از خط قرمز بمباران اتمی

 
 
 
 
 

آيا هنوز حمله اتمی به ايران دردستوركاردولت بوش هست؟ در زمان حمله به عراق وحشت از اين بود كه امريكا از سلاح اتمی استفاده كند و درنتيجه بسياری معتقدند كه دولت بوش ازاين سلاح درمورد ايران نيزاستفاده نخواهد كرد و تنها هدف از اشاره به استفاده از سلاح اتمی عليه ايران ترساندن اين كشور است. ولی اين بحث يك بحث انحرافی است. زيرا، امريكا درحال حاضرحتی از زمانی كه سلاح اتمی را در ناكازاكی به كار برد در بكارگيری ان نزديك است. امسال برای اولين بار درتاريخ امريكا، شمار اعضای جامعه فيزكدانان امريكا به 40 هزارعضو رسيد. آنها با صدور بيانيه ای نسبت به استفاده امريكا از سلاح های اتمی عليه ايران ابراز نگرانی كردند.

دلايل زيادی وجود دارد كه بموجب آن بسيارمحتمل است برخلاف حمله به  عراق، امريكا از سلاح اتمی عليه ايران استفاده كند. دولت بوش به بهانه آن كه كره شمالی به جمع كشورهای دارای سلاح اتمی پيوسته می خواهد استفاده از سلاح اتمی عليه ايران را توجيه كند. كاخ سفيد اينگونه تبليغ می كند كه دولت امريكا به اندازه كافی درمقابل كره شمالی مقاومت نكرده و  اكنون ايران نيز می خواهد با استفاده از همين تعلل امريكا، به همان راهی برود كه كره شمالی رفت.

دولت بوش از سلاح اتمی عليه ايران استفاده خواهد كرد، حتی عليرغم ادامه جنگ در عراق و عدم حمايت روسيه و چين از چنين اقدامی. امريكا می خواهد به جهان نشان دهد كه دارای بزرگترين زرادخانه انواع سلاح های اتمی است.

در 5 سال گذشته دولت بوش بدون مشورت با كنگره  يا مردم امريكا تحت نام " هژمونی نوين" نسل جديدی از سلاح های دو منظوره اتمی- غير اتمی را توليد كرده است.  درحقيقت با توليد و بكارگيری اين سلاح ها ديگر خط فاصله ای بين سلاح های هسته ای و غيرهسته ای ( معمولي) وجود نخواهد داشت. رامسفلد وزير دفاع امريكا از نسل جديد سلاح های هسته ای " قابل استفاده " درارتش سخن می گويد. او ماموريت دارد كه مرز ممنوعه و تابوی استفاده از سلاح اتمی را پشت سر بگذارد.

شواهد نشان می دهد كه برای حمله به ايران بوش منتظر موافقت كنگره نخواهد ماند. او به همان جمله ای از قانون تصويب شده در كنگره استناد خواهد كرد كه در آن قيد شده "ايران مسئول رفتار تهديد آميزخويش است"