ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  افشاگری هلالی مداح :
من فقط قليان كشيدم
مداحان ديگر پای منقل اند
و مداحی ميليونی می كنند
 
 
 
 

 

هلالی مداح كه انتشار فيلم كوتاه ترياك كشی او با قليان و در كنار زنی بی حجاب به موجی از افشاگری در باره شبكه مداحان در جمهوری اسلامی دوم (دوران رهبری علی خامنه ای) انجاميد، پس از يك دوران كوتاه، دوباره به صحنه مداحی بازگشته است. اين درحالی است كه كنگره مداحان به دبيركلی حاج منصور ارضی او را از اين حزب اخراج كرده است. شايد با اشاره به همين تصميم كنگره مداحان باشد كه هلالی در مصاحبه با "آفتاب" برخی افشاگری ها در باره ديگر مداحان می كند. او كه بالاخره در ماه رمضان به صحنه بازگشت، در مصاحبه با آفتاب می گويد:

«من به اندازه سنم می‌توانم بفهمم .هم صنفی‌های من چشم ديدنم را ندارند، خانواده ما عرب است و قليون از رسوم ما به حساب می‌آيد. مگر خود آقايان سيگار يا قليون نمی‌كشند خيلی از اين‌ها پای ...(منقل ترياك) هستند و پاكت‌های چند ميليون تومانی از مداحی می‌گيرند، كسی هست كه برای فردی به نام .... می‌‌خواند... اين‌ها تنها برای پول مداحی اهل بيت را می‌كنند. البته حوزه‌های علميه و علما به من زنگ زدند و گفتند كه دوباره مداحی كن. در اين مداحی كه برای اميرالمؤمنين(ع) بود، جوانان با حضورشان قيامتی برپا كردند. شب آخر 6 هزار نفر جمعيت آمده بود اما در همان شب به پليس زنگ زدند و گفتند كه اين جرثومه فساد را بيرون بياندازيد گفتند كه بمب‌گذاری كرده‌ايم... من ممنوع المنبر نشده بودم بلكه به اختيار خودم چند وقتی منبر نرفتم ، وضعيت روانی بسيار بدی داشتم، دوستان نيز می‌گفتند تا چند وقت به منبر نروم.عده‌ای با من غرض‌ دارند و از اين كه جوانان به هيأت من می‌آيند ناراحت اند. در كرج يك چيزی توی استكان چايم ريخته بودند كه تا 6 ماه نمی‌توانستم مداحی كنم.