ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اگر مردم درانتخابات غفلت كنند
با فتح نظامی شوراها
شورای فرماندهان، قدرت را فتح می كند
 
 
 
 

 

خبرگزاری انتخاب درتفسيری پيرامون انتخابات شوراها، درعين حال كه به برخی نكات و اخبار پنهان و پشت صحنه انتخابات گذشته رياست جمهوری اشاره كرد، تلويحا نسبت به نظامی شدن شورا

در سراسر كشور هشدارداد. انتخاب از جمله نوشت:

در انتخابات رياست جمهوری خرداد 76 ،(انتخاب خاتمی) شايعه بود كه يكی از روحانيون ارشد جناح محافظه كار به مسئولان وزارت كشور گفته بود « شما نتايج انتخابات را تغيير دهيد ، نگران بهشت و جهنم نباشيد . من خودم در بهشت برای شما جا می گيرم » . هرچند اين شايعه تأييد نشد و وزارت كشور وقت به دليل استقبال گسترده مردم از انتخابات و تفاوت زياد آرای خاتمی و ناطق نوری اصولاً نمی توانست دست به تخلف بزند . اما در دوره فعلی اگر اراده ای چنين توصيه ای كند هيچ بعيد نيست كه نتايج انتخابات مويد نگرانی های اصلاح طلبان باشد .

البته اين مردم هستند كه در صورت حضور گسترده در پای صندوق های رأی می توانند دست به اقدامی بزرگ بزنند و فكر هرگونه تخلفی را از ريشه بخشكانند .

پس از ارتحال حضرت امام ، برخی نيروهای نظامی به صورت جدی و علنی و نيمه علنی  وارد عرصه انتخاباتی شده اند و از امكانات بالا و بی نظير خود برای پيشبرد اهدافشان استفاده كرده اند . اين موضوع يكی از نگرانی های جدی اصلاح طلبان و غير محافظه كاران در انتخابات اخير رياست جمهوری بود .

اين يك واقعيت است كه دولت محمود احمدی نژاد چندان به قواعد بازی سياسی پايبند نيست  و از سوی ديگر بسيار مايل است ، بازی انتخابات شوراها را يا به نفع خود تمام كند و يا حداقل از دستيابی منتقدان و گروه هايی كه در دوره آتی رياست جمهوری فعال هستند به كرسی شوراها جلوگيری كند .

طبعاً دولت امكانات و نيروی بسيار خوبی دارد كه افرادی چون صادق محصولی مشاور رئيس جمهور ، ثمره هاشمی مشاور رئيس جمهور و معاون سياسی وزير كشور ، فقيه رئيس سازمان بهزيستی (آلترناتيو كميته امداد) و زريبافان دبير هيئت دولت و ... می توانند فعاليت خوبی به نفع دولت انجام دهند .

حتی گفته می شود ستادهايی تحت عنوان « حاميان » فعاليت خود را آغاز كرده است و با جمع آوری كمك از سرمايه داران ، از پتانسيل خوبی برای حضور جدی در عرصه انتخابات برخوردار است . مطابق اخبار موجود سران اين ستاد تصميم گرفتند فعاليت ها را در قالب ها و تابلوهای ديگری كه كم خطرتر هستند پيگيری كنند . اما به هر حال علاقه دولت به رواج نوعی دخالت غير رسمی و راه اندازی احزاب غير رسمی و گسترش فعاليت های سياسی و انتخاباتی غير رسمی در بلند مدت و حتی كوتاه مدت سم مهلكی است برای دموكراسی ناقص فعلی كه می تواند آنرا از پای درآورد . چرا كه در صورت استمرار روند فعلی قبح دخالت دولت در انتخابات شكسته می شود و بازگرداندن شرايط به حالت قبلی با هزينه های زيادی همراه است .

نام سه نامزد مشهور انتخابات رياست جمهوری در روزهای اخير زياد شنيده شده . علی اكبر ولايتی، محسن رضايی و محمد باقر قاليباف . كه البته قاليباف نامزد شهرداری است و رضايی و ولايتی تمايل دارند تا شرايطی فراهم شود كه به عنوان رئيس شورای شهر وارد عرصه شوند . در سوی ديگر ميدان نيز از بيژن زنگنه ، عبدالعلی زاده ، معصومه ابتكار و ... نام برده می شود .

ظاهرا شوراها از چنان جايگاهی برخوردار شده اند كه ژنرال های جناح های سياسی وارد عرصه می شوند .