ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مهندس موسوی آزاد شد
كشف بازداشتگاه های غير قانونی
دليل بازداشت 130 روزه
 
 
 
 

 

مهندس علی اكبرموسوی خوئينی نماينده مردم تهران در مجلس ششم و دبيركل سازمان دانش آموختگان (ادوارتحكيم وحدت) شب گذشته از بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات در اوين آزاد شد. وی 130 روز بازداشت موقت بود و با قرار وثيقه 150 ميليون تومانی و كفالت معادل آن آزاد شد.

مهندس موسوی خوئينی پس از آزادی از زندان گفت: بازداشت من تاوان فعاليت های مفيد و موثرم در دوران نمايندگی مردم تهران در مجلس ششم و جنبش دانشجويی، پی گيری امور زندانيان وبازداشتگاه های غيرقانونی، نقد عملكرد صاحبان مقام و قدرت و ايفای مسئوليت در سازمان ادوارتحكيم وحدت به ويژه نقد عملكرد دولت نهم در مديريت پرونده هسته ای می دانم.

شخصا از كليه اشحاص حقيقی و حقوقی، از جمله همه احزاب و تشكل ها، فعالان سياسی – اجتماعی، جامعه تخصصی و دانشگاهی و بويژه سازمان ادوارتحكيم، جنبش دانشجويی و در راس آن دفتر تحكيم وحدت و وكلای محترم سركار خانم شيرين عبادی ، آقايان دكتر محمد شريف و دكترعبدالفتاح سلطانی كه به انحاء مختلف در دفاع از حقوق شهروندی و آزادی اينجانب تلاش كردند، قدردانی و سپاسگزاری می كنم.

با توجه به رد اتهامات غير موجه كه عمدتا مربوط به ايفای وظايف دوران نمايندگی و فعاليت های قانونی پس از آن بوده، اميدوارم قضاتی منصف حكم منع تعقيب و برائت اينجانب را صادر نمايند.

فعاليت هايم درعرصه های اجتماعی ، حقوق بشری و سياسی بر مدار قانون و با مشی مسالمت آميز و مدنی در چارچوب استراتژی های عقل جمعی در سازمان ادوارتحكيم وحدت ادامه خواهد يافت.