ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سايت بازتاب كمی پرده را بالا زد
40 هزار نفر
فيلم ترياك كشی مداح معروف
تهران را روی "پيك نت" ديدند!

 

 
 
 
 

سايت "بازتاب"، در يك گزارش خبری، فيلم ترياك كشی با قليان يكی از معروف ترين مداحان اهل بيت را تائيد كرد. اين فيلم كوتاه، "هلالی” مداح را دركنار خانمی نشان می‌دهد كه پوك به قليان ترياك می زنند. (شمار مراجعه كنندگان به اين فيلم بسيار كوتاه روی پيك نت بيش از 40 هزار نفر بوده است!)

سايت بازتاب بدون ذكر نام پيك نت نوشت:

تصاوير جنجالی يكی از مداحان مشهور تهران روی برخی سايت‌های اينترنتی و برخی پاساژهای تهران منتشر و مورد توجه ويژه اپوزيسيون خارج از كشور( سانسور اعتراف به استقبال گسترده تر در ايران!) قرار گرفته است.

مداحی فرد مذكور كه از مداحان مشهور تهران است، به تازگی از سوی صداوسيمای جمهوری اسلامی نيز پخش می‌شده است.

بازتاب در ادامه، مشتی ادعاهای بی ربط را پشت هم كرده تا توجيه كننده انتشار اين مقدار از آن خبر رسوا كننده باشد. از جمله اينكه خانمی كه قليان ترياك می كشيده زن شرعی دوم هلالی بوده، رئيس مداحان تهران كه هم سفره رئيس جمهوری است "حاج ارضی” هم "هلالی” را طرد كرده بود و ... درحالِی كه درواقع هلالی و منصور ارضی چندين بار با يكديگر جلسات مشترك مداحی برگزار كرده اند. اما نظر خوانندگان خبر، با همه دستكاری هائی كه بازتاب در كل ماجرا كرده بود جالب است

نظرات كاربران :

- اگر راست باشد كه اين خانم زن شرعی او باشد! چه كسی جواب آبروی رفته يك مسلمان راميدهد. بهتر نيست اين مسائل را به مراجه پيگيری كننده بسپاريم؟

- به نظر من بايد فورا از فعاليت های مداحی اين آدم جلوگيری شود.

- لطف كنيد نام اين مداح را برای مردم اعلام كنيد. اين چه وضع خبر رسانی است؟

- وای به روزی كه بگندد نمك ! بسياری از جوانان و نوجوانان معصوم علاقمند اين قبيل افراد ظاهرساز هستند اميد می رود نهاد های نظارتی بدقت فعاليت كنند.

- خوشا به حال ان حضرات كه اين گونه افراد را پر و بال دادند

- متاسفانه همين به اصطلاح مداح كه از همان اول خيلی از بزرگان با ادبيات مداحی وی مخالفت نمودند به راحتی تا صدا و سيما جولان داد و كسی به عاقبت كار اين گونه انسانهای بی دين و بدون پشتوانه علمی فكر نمی كرد. حال سوال اينجاست كه آيا وقت آن فرا نرسيده است كه تصميمات جدی و عملی در زمينه مسايل فرهنگی و تبليغاتی گرفته شود تا حتی الامكان افرادی در اين وادی قدم گذارند كه شرايط آن را داشته باشند . نقل است كه روزی يكی از بزرگان با اصحاب خود از كوچه گل آلودی می گذشت كه پسركی هم همراه آنان بود. آن بزرگ به پسرك گفت: پسر جان مواظب باش در گل نروی.  پسرك گفت: تو مواظب باش كه اگر فرو روی خلقی را با خود در گل فرو می بری.