ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  به استقبال تحريم های اقتصادي
400 ميليون دلار گازوئيل
به واردات بنزين اضافه شد
 
 
 
 

 

دولتی كه می خواست نفت را سر سفره مردم بيآورد، فعلا و به استقبال از تحريم های اقتصادی گازوئيل وارد می كند! ايران در سال جاری  ۴۰۰ ميليون دلار گازوئيل وارد خواهد كرد. در حال حاضر روزانه به طور ميانگين ۹۰ ميليون ليتر گازوئيل در كشور مصرف می شود. ضمنا آخرين محموله از ۵۲ ميليارد دلار بودجه واردات بنزين وارد كشور شده است. با توجه به ميانگين مصرف بنزين در كشور كه معادل ۷۱ تا ۷۲ ميليون دلار است، روزانه ۳۱ ميليون ليتر واردات بنزين بايد داشته باشيم. تقاضا برای نفت سفيد، گازوئيل و نفت كوره نيز افزايش می يابد.