ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  قطع برق تهران
هيچكس نمی گويد: كدام حادثه
تهران را، يك نيمروز فلج كرد؟
 
 
 
 

 

قطع 2 تا 2 و نيم ساعته برق تهران در روز چهارشنبه گذشته، همچنان در هاله ای از ابهام است و هيچ مقامی، در هيچ تماس خبری حاضر نشده بگويد اين خاموشی كسترده به چه دليل روی داد.

قطع برق از ساعت 9 صبح چهارشنبه شروع شد و تا حوالی ساعت 12 ادامه يافت.

تنها يك خبرگزاری داخلی، از قول يك مقام مجهول الهويه نوشت: علت قطع برق در تهران بروز حادثه در يكی از پست‌های مهم توزيع بوده است. نه اين مقام گفته چه حادثه ای و نه خبرنگار پرسيده چه حادثه ای؟ اگر هم اين پرسيده و آن مقام گفته، از بيم شغل و كار و زندان و تعقيب امنيتی باتهام تشويش اذهان عمومی اين خبرگزاری ننوشت چه حادثه ای!

شركت سهامی برق منطقه‌ای تهران نيز رسما اعلام كرد: در يكی از پست‌های مهم حوزه برق تهران، پس از وقوع حادثه از مدار خارج شد و با خروج از مدار اين پست و پست های وابسته به آن كه بار عمده تامين برق تهران را برعهده دارند تهران 2 تا 2 و نيم ساعت برق نداشت. شركت برق هم درباره نوع حادثه سكوت كرد.

با قطع برق تهران حمل و نقل شهری دچار اختلال شد. مترو از كار افتاد، تلفن های همراه كه شارژ آنها تمام شده بود قطع شد، چراغهای راهنمايی و رانندگی خاموش شدند و ترافيك شهری بد اندر بدتر شد. از آنجا كه قطع برق در آستانه كار ادارات و آغاز به كار شركت ها و باز شدن مغازه ها روی داد، اين رويداد به فلج شدن تهران انجاميد. چند  مترو مملو از مسافر در راه مانده كه با يدكش به ايستگاه منتقل و مسافران آنها تخليه شدند.