جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  با سفر به ژاپن، پيش از ورود به امريكا
خاتمی ديپلماسی جلوگيری
 از تحريم و حمله را آغاز كرد
سطح استقبال و مذاكرات با خاتمی در ژاپن، درحد رئيس يك دولت بود
 
 
 
 

 

محمد خاتمی برای چند ديدار مهم سياسی از ايران خارج شد. نخستين سفر او به كشور ژاپن بود و در ادامه آن قرار خاتمی وارد امريكا شود. اين سفر ها در آستانه تشكيل جلسه شورای امنيت سازمان ملل، جهت رسيدگی به پاسخ های ايران به طرح 1+5 و قطعنامه اين شورا انجام می شود.

اجلاسی كه با توجه به عدم قبول توقف غنی سازی اورانيوم در نطنز و توليد آب سنگين در اراك می تواند نخستين گام عملی عليه ايران را با اعلام تحريم های سياسی و اقتصادی آغاز شود و از آنجا كه از بند 7 منشور سازمان ملل استفاده می شود، اقدام نظامی نيز بتدريج می تواند محتمل باشد. اعلام تحريم های سياسی می تواند مانع بزرگی بر سر راه سفرهای مقامات جمهوری اسلامی به كشورهای اروپائی، امريكا و حتی كشورهائی نظير استراليا و ژاپن ايجاد كند و بهمين دليل حدس زده می شود كه از جمله انگيزه های سفر خاتمی مذاكرات سياسی قبل از تصميم شورای امنيت باشد.

 

سفر خاتمی به ژاپن 5 روز ادامه می يابد و نوع استقبال و مذاكرات مقامات ژاپن با وی در حد رئيس يك دولت است. از جمله ديدار و مذاكره با نخست وزير ژاپن در پشت درهای بسته. مطبوعات ژاپن و شبكه تلويزيونی اين كشور از قول مقامات ژاپن نوشتند كه خاتمی در ديدار با نخست وزير ژاپن از وی خواسته است تا از تفاهم ديپلماتيك با جمهوری اسلامی دفاع كند. او به نخست وزير ژاپن هشدار داده است كه فشار بر تهران عملا افراط گرائی را در داخل ايران و منطقه تقويت می كند.

يك مقام وزارت خارجه ژاپن به خبرگزاری های خارجی گفت كه نخست وزير ژاپن در ديدار با محمد خاتمی نسبت به انزوای ايران هشدار داده و انزوای ژاپن در نيمه نخست قرن بيستم را كه به جنگ جهانی دوم منجر گرديد ياد آورد شد. نخست وزير ژاپن تاكيد كرد: ايران بايد به جامعه بين المللی احترام بگذارد و از اقداماتی كه به انزوای اين كشور منجر می شود بپرهيزد.

 خاتمی بر صلح آميز بودن فعاليت های اتمی ايران تاكيد كرده و از نخست وزير ژاپن خواست تا نقش فعال تری را در ارتباط با مسئله اتمی ايران ايفاء كند. او گفت كه فشار فزاينده بر ايران با هدف واداشتن تهران به رها كردن برنامه‌های هسته‌ای صلح آميز بحرانی ديگر را در منطقه‌ ايجاد می‌كند. منطقه ای كه تقريبا آماده‌ انفجار است.

خاتمی بدون نام بردن از امريكا گفت: برخی كشورها در حال تلاش جهت ايجاد يك بحرانی بين‌المللی اند.