جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گزارش سه نشريه يونگه ولت، نويس دويچلند و اشپيگل
تمرين های جنگی اسرائيل
برای حمله اتمی به ايران
 
 
 
 

 

دو روزنامه "يونگه ولت" و "نويس دويچلند" آلمان كه متمايل به چپ هستند و همچنين مجله معروف اشپيگل شماره گزارش دادند:

رئيس ستاد ارتش اسرائيل ژنرال "دان هالوت" كه خواهان حمله اتمی به ايران است، يكی از برجسته ترين ژنرال های خود را مسئول عمليات عليه ايران كرد. اين ژنرال كه "اليزراشكدی» نام دارد ماموريتش كار روی نقشه تهاجمی با همكاری سرويس های جاسوسی، نيروی هوائی و نيروهای واكنش سريع است. روزنامه اورشليم پست يكی از پرتيراژ ترين روزنامه های اسرائيل در شماره روز5 شنبه خود نوشت موضع سياسی اسرائيل در برابر مسئله ايران اينست كه اگر مسئله بر سر توقف ايران باشد اين كار را اسرائيل بايد به تنهائی انجام دهد، زيرا حكومت تهران ظاهرا به اين واقف است كه جهان عليه آن اقدامی انجام نخواهد داد. اين نشريه وضعيت را مانند دهه 1930 توصيف كرد كه جهان تلاش بيهوده می كرد كه هيتلر را آرام سازد، اما اكنون وضعيت به گونه ايست كه اسرائيل بايد خود ابتكار عمل را بدست گيرد.

اشپيگل نيز به نقل از روزنامه «هآرتص» چاپ اسرائيل نوشت: تداركات نظامی كه اكنون در اسرائيل جريان دارد نه برای عملياتی در نزديكی مرزهای اسرائيل( منظور همسايگان اسرائيل است) بلكه بموجب مجموعه اطلاعات، اين تحركات برای عمليات نظامی در اطراف مرزهای ايران تدارك ديده می شود!