جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  رايزنی های جديد بوش و رايس
تماس كاخ سفيد با رهبران اروپا
برای اقدام مشترك عليه ايران
 
 
 
 

 

خبرگزاری فرانسه، در آستانه پايان مهلت اجرای قطعنامه شورای امنيت درارتباط با فعاليت های اتمی ايران، به نقل از مقامات آمريكايی گزارش داد كه جورج بوش، با رهبران آلمان و ايتاليا تلفنی گفتگو كرده است. كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه‌ آمريكا نيز با وزرای خارجه روسيه و آلمانی و نيز خاوير سولانا، رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا تماس جداگانه گرفته است.

اين تماس ها بر اين مبنا صورت گرفته كه به نظر مي‌رسد ايران در جهت رويارويی نهايی با شورای امنيت سازمان ملل حركت مي‌كند و انتظار مي‌رود شورای امنيت از نشست 9 شهريورماه خود نوع برخورد با ايران را در دستور كار خود قرار دهد.

آمريكا و كشورهای اروپائی پاسخ ايران به طرح 1+5 را جدی تلقی نكرده و در پی واكنش اند.