ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نايب رئيس مجلس:
مردم ممكن است با تظاهرات خيابانی خواستار توليد سلاح اتمی شوند!
آغاز زمزمه اعلام توليد
سلاح هسته ای در ايران

 
 
 
 
 

همزمان با اعلام توليد آب سنگين در تاسيسات اتمی اراك، محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هفتم در تهران زمزمه اعلام توليد بمب اتم درجمهوری اسلامی را با اين جمله آغاز كرد:

ملت ايران با قدرت های بی منطق دارای سلاح هسته ای و بدون بازدارنده مواجه است و اگر فشار بياورند ممكن است ملت ما از دولت بخواهند برای بازدارندگی سلاح هسته ای توليد كند!

خبرگزاری های داخلی به نقل از نشريه ارگان جامعه مهندسان "جام هفته" كه محمد رضا باهنر دبيركل آنست گزارش دادند: باهنر گفت كه خويشتن داری ملت ايران حدی دارد.غربی ها بايد بپذيرند كه ايران قدرت منطقه ای است و نمی توان آن را ناديده گرفت. بترسيد از روزی كه ملت ايران با ريختن به خيابان ها و انجام تظاهرات از دولت خود بخواهند برای مقابله با تهديدات سلاح هسته ای توليد كند.