ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نامه مهدی كروبی به مشگينی
انتخابات مجلس خبرگان را
از چنگ احمد جنتی در آوريد
 
 
 
 

 

«مهدی كروبی» دبير كل حزب اعتماد ملی و رئيس سابق مجلس در نامه‌ای به آيت‌الله «مشكينی» رييس مجلس خبرگان پيشنهاد كرد كه اين مجلس برای اطمينان از حسن اجرای قانون و نظارت بر حسن اعمال حقوق مردم و جلوگيری از اعمال سليقه و تفسيرهای مصلحتی و هتك حرمت‌های احتمالی، كميسيونی مركب از مردان بزرگ عضو مجلس خبرگان را مامور نظارت بر سير جريان انتخابات اين مجلس كند. اين پيشنهاد عملا در برابر عزم احمدی جنتی دبير شورای نگهبان برای قلع و قمع داوطلبان مجلس خبرگان است.

كروبی در نامه خود به مشگينی نوشت:

پيشنهاد مي‌كنيم مجلس خبرگان رهبری برای حصول اطمينان از حسن اجرای قانون و به جهت نظارت بر حسن اعمال حقوق مردم و جلوگيری از اعمال سليقه و تفسيرهای مصلحتی و هتك حرمت‌های احتمالی، كميسيونی مركب از مردان بزرگ عضو مجلس خبرگان رهبری را مامور نظارت بر سير جريان انتخابات خبرگان نمايد كه تنها خبرگان است كه مي‌تواند بر انتخابات خبرگان و تاييد صلاحيت‌ها و خداناخواسته بر تضييع حقوق داوطلبان، نظارت و جلوگيری كند.

‌اكنون فضای انتخابات مجلس خبرگان به گونه‌ای است كه برخی افراد (حتی كسانی كه در سه دوره گذشته نماينده اين مجلس بوده‌اند) برای شركت در انتخابات دچار ترديد شده‌اند و با كاستن از فضای رقابت در اين انتخابات، ميزان مشاركت و در نتيجه مشروعيت آن كه خود مشروعيت‌ساز برخی نهادهای ديگر(رهبري) نظام است در معرض خطر است.

به جز اين رد صلاحيت‌های گسترده روحانيون، باور مردم نسبت به نهاد روحانيت يا نهادهای تصميم‌گيرنده و مسوولان نظام را متزلزل خواهد كرد