ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

جدال نا تمام
صلح جوئی خاتمی در ژاپن
جنگ طلبی اتمی باهنر در تهران

 
 
 
 
 

محمد خاتمی، درجريان سفر به ژاپن، در دانشگاه سازمان ملل در توكيو سخنرانی كرد. او دراين سخنرانی روی صلح آميز بودن فعاليت اتمی ايران تاكيد كرد، در حاليكه همزمان با همين سخنرانی و شايد در جهت تخريب موضع گيری های خاتمی، محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هفتم در تهران اعلام كرد "ممكن است ملت از ما بخواهد بمب اتم توليد كنيم! خاتمی در سخنرانی خود گفت:

ايران به هيچ وجه خواستار ساخت سلاح اتمی نيست و نيازی نيز به اين كار ندارد.
ايران حق دارد اين انرژی و سوخت آن را كه مايه اصلي‌اش است، داشته باشد. ديگران مي‌گويند كه سوخت شما را تامين مي‌كنيم. چه اعتمادی است كه بعد از ساختن چندين نيروگاه و خرج ميلياردها دلار برای اين منظور، ديگران با اعمال سليقه‌های سياسی، ايران را از داشتن انرژی محروم نكنند و به هر دليلی آن را مورد تحريم قرار ندهند.

وقتی يك كشور اروپايی تعهد دارد و حتی پيش قسط آن را گرفته است كه هواپيمای مسافربری به ايران بدهد، با توجه به پير بودن ناوگان هوايی ما و خطراتی كه جان شهروندان ما را تهديد مي‌كند، بعد از 2 و ۳سال به صراحت اعلام مي‌كند كه تحت فشار آمريكا حتی به شما هواپيمای مسافربری نمي‌دهم. در اين صورت، آيا تضمين آنها برای اينكه سوخت نيروگاه‌های اتمی ايران كه ميلياردها دلار بايد خرج ساخت آنها بكنيم، قابل اطمينان است؟

اگر صحبت ساخت بمب اتمی است، ايران عضو پيمان "ان پی تی» مي‌باشد، با اين كه پروتكل الحاقی را امضا نكرده است، در زمان رياست جمهوری ام اين پروتكل بطور داوطلبانه كاملا اجرا شد و ايران زير نظر آژانس بين‌المللی انرژی اتمی مي‌باشد.

اگر نگرانی از بمب هسته‌ای است، چرا ما كه هنوز فناوری هسته‌ای صلح‌آميز را يعنی توليد اورانيوم ۳/۵درصد غنی شده را كه برای سوخت كارخانه اتمی بكار مي‌رود تكميل نكرده‌ايم، قابل اطمينان نيستيم و تحت فشار قرار مي‌گيريم، اما قدرت هايی در منطقه كه صدها كلاهك هسته‌ای دارند و در سال قادر به توليد دهها بمب هسته‌ای هستند، نه‌ تنها تحت فشار قرار نمي‌گيرند، بلكه مورد حمايت نيز قرار مي‌گيرند.

در عين حال، ايران همه تلاش خود را مي‌كند كه در چارچوب ضوابط بين‌المللی، مسايل بگونه‌ای حل شود كه به سوی بحران نرود، گرچه ديگران تلاش مي‌كنند كه اين مساله عادی و ساده را به يك بحران تبديل كنند، آن هم در منطقه‌ای كه ايجاد بحران مثل ريختن بنزين بر روی آتش است.
ما با بحرانهای بزرگی در خاورميانه مواجه هستيم و اميدوارم كه عقل و تدبير بشری به اين نتيجه برسد كه ايجاد يك بحران ديگر در اين منطقه مستعد فراگير شدن بحران، به صلاح نيست.
مساله مي‌تواند از طريق مذاكره و منطق حل بشود، دولت ايران نيز اعلام كرده است كه در هر شرايطی و به هر صورتی آماده مذاكره مي‌باشد.

با فروپاشی اردوگاه كمونيسم، در حالی كه‌ انتظار مي‌رفت كه جنگ سرد پايان يابد، جنگ سرد جديدی شروع شد و از دل آن پديده زشت و وحشت آور تروريسم در بدترين شكل آن درپايان قرن بيستم و شروع قرن ۲۱ظهور يافت.

بايد علم، هنر، دين و همه مظاهر زندگی انسان‌ها را از چنگ انسانهای قدرت طلب و خشونت گرا نجات داد. اگر چنين كرديم، جهان نيز از خشونت بری خواهد شد.