ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

از كرامات دولت امام زمان
2600 مصوبه روی كاغذ
يكسال خالی بندی احمدی نژاد!

 
 
 
 
 

غلامحسين الهام سخنگوی احمدی نژاد بعنوان كارنامه مثبت دولت گفته است كه دولت در عرض يكسال 2600 مصوبه‌‏ استانی ( در جريان تور دولتی به استان ها) داشته است.

اسماعيل گرامی ‌‏مقدم يك نماينده عضو اقليت مجلس درباره اين ادعا گفته است:

2600 مصوبه‌‏ای كه سخنگوی دولت با افتخار از آن ياد مي‌‏كند، فقط در روی كاغذ است و با توان ارزی و ريالی ناشی از ماليات و صادرات تنها شايد 10 درصد اين مصوبات و پروژه‌‏ها چشم انداز قابل تصور داشته باشد.

برای شروع هر پروژه يك ميليون دلار لازم است، بنابراين برای شروع 2600 پروژه ای كه سخنگوی دولت عنوان مي‌‏كند، دو ميليارد و 600 ميليون دلار بودجه و برای پايان آن حداقل هر پروژه يك ميليارد دلار بودجه لازم است.

كاش دولت به جای اعلام پروژه‌‏هايی كه منابع مالی آن ها مشخص نيست، به فكر اجرای برنامه چهارم و ميثاق توسعه كشور باشد.

وزرای دولت هفتم به شهرستان‌‏های مختلف سفر مي‌‏كنند و بهره برداری از پروژه‌‏های گذشته را افتتاح مي‌‏كنند. اين پروژه‌‏ها و زيرساخت‌‏ها كه ميليون‌‏ها دلار و حتی ميلياردها تومان از سرمايه كشور هزينه ساخت آنها شد، زحمات دولت‌‏های گذشته و مربوط به برنامه دوم و سوم توسعه كشور است.

اين ها دستاورد های دولت سازندگی و اصلاحات است. اميدوارم شاهد افتتاح پروژه‌‏ها توسط دولت‌‏های بعد از دولت احمدي‌‏نژاد هم باشيم و بتوانيم بگوييم اين پروژه محصول دولت نهم بود.
گرچه به نظر مي‌‏رسد، با توجه به اين عدم سرمايه‌‏گذاری در يك سال گذشته، در چهار سال آينده پروژه‌‏های زيادی برای افتتاح نداشته باشيم.