جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اعلام توليد آب سنگين
شورای امنيت را فلج می كند
يا حمله به ايران را تسريع؟

 
 
 
 
 

48 ساعت پس از آنكه احمدی نژاد اعلام كرده بود بزودی خبر شادی آور ديگری درباره فعاليت های اتمی ايران اعلام خواهد كردمجتمع، خبرگزاری های داخلی خبر توليد آب سنگين در اراك را همراه با عكس های وی، درحال بازديد از مركز اتمی اراك منتشر كردند.

همين خبرگزاری ها گزارش دادند طرح توليد آب سنگين از سال 77 درايران آغاز شده بود و اينك به نتيجه رسيده و ايران به نهمين كشور دارای مجتمع توليد آب سنگين در جهان تبديل شده است. قرار است مركز اراك سالانه 16 تن آب سنگين توليد كند. پروژه «راكتور تحقيقاتی آب سنگين» نيز در حال ساخت است.

خبرگزاری های جهان و رسانه های مهم تصويری جهان در فصل های مختلف خبری خود، طی سه روز گذشته توليد آب سنگين درايران را بعنوان خبر مهم جهانی پخش كرده و تفسيرهای تحريك آميز در باره اهداف اتمی جمهوری اسلامی نيز ضميمه آن كردند. با آنكه اعلام خبر توليد آب سنگين در ايران با اين هدف صورت گرفته كه اجلاس آينده شورای امنيت در برابر عمل انجام شده ای قرار گرفته و واقعيت ايران اتمی را بپذيرد، تمام خبرگزاری ها پيش بينی نزديك تر شدن خطر حمله نظامی- اتمی به ايران را گزارش كرده اند. اجلاس شورای امنيت احتمالا در اولين روزهای ماه سپتامبر و پس از پايان مهلت 31 اگوست به ايران تشكيل جلسه خواهد داد تا در باره عمل نكردن ايران به قطعنامه اين شورا تصميم بگيرد. قطعنامه شورای امنيت ايران را موظف به متوقف ساختن غنی سازی اورانيوم در نظنز و ادامه كار پروژه توليد آب سنگين در اراك كرده بود.

پروژه توليد آب سنگين اراك در زمينی به مساحت 20 هكتار با مساحت 17 هزار متر زيربنا احداث شده است. يازده شركت مشاور داخلی و41 شركت ساختمانی و نصب ايرانی در اين پروژه مشاركت داشته‌اند .ظرفيت توليد كنونی اين مجتمع 16 تن آب دئوتريوم با غناي8/99 درصد است.