ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مسابقه و رقابت در اعلام اخبار اتمی ميان مقامات دولتی و مجلسی
تركش های خبری خمپاره
اتمی ايران از زبان مقامات

در روزهای اخير، رهبر، لاريجانی، باهنر، نايب رئيس كميسيون امنيت و سياست خارجی مجلس، احمدی نژاد، سخنگوی وزارت خارجه، سخنگوی سازمان انرژی اتمی و ... هر كدام يك تركش اتمی را در آستانه پايان مهلت اجرای قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل از بدنه اتمی ايران بيرون كشيده اند.

 
 
 
 
 

درآستانه پايان مهلت اجرای قطعنامه شورای امنيت، مبنی بر متوقف شدن غنی سازی اورانيوم و توليد آب سنگين در اراك، اظهارات و خبرسازی های مقامات دولتی و حكومتی درجهت خلاف اين قطعنامه چنان شتاب گرفته كه به يك مسابقه تبديل شده است. گوئی ميان نايب رئيس مجلس، رئيس كميسيون امنيت و سياست خارجی مجلس، رئيس دولت، دبيرشورای امنيت ملی و مقامات پرونده اتمی ايران يك رقابت خبری جريان دارد و هركدام سعی می كنند روی دست ديگری بلند شده و يك فيل جديد هوا كنند! اين مهلت سه روز ديگر تمام می شود و از هم اكنون فشار امريكا به بانك های بين المللی برای تحريم مناسبات بانكی با ايران شدت گرفته است. بانك ها نيز با آگاهی از قطعی بودن تحريم ها، از هم اكنون به استقبال اين تحريم رفته و مناسبات خود با ايران را به نسبت هفته ها و ماه های گذشته تقريبا قطع كرده اند.

در تهران، علی لاريجانی كه گفته می شود اخيرا نارضائی خود از دخالت های بی وقفه رهبر در پرونده اتمی و بستن دست و پای وی برای مذاكرات را در يك محفل حكومتی اينگونه بيان كرده « اگر می توانستم همه چيز را زمين گذاشته و می رفتم پرتقال فروش می شدم» يك مصاحبه مطبوعاتی كرد. محتوای اين مصاحبه مطبوعاتی همان نظر رهبر بود كه چند روز پيش تحت عنوان "غنی سازی ادامه خواهد يافت" اعلام شد. يعنی همان تصميمی كه در جلسه پرتنش سران نظام با اكثريت آراء گرفته شد و هاشمی رفسنجانی جدی ترين مخالف آن بود و اين مخالفت خود را بصورت كتبی تنظيم و به بايگانی آستانقدس رضوی سپرده است.

لاريجانی در مصاحبه روز گذشته خود اعلام داشت كه غنی سازی متوقف نخواهد شد. در حقيقت او مهم ترين بند پاسخ به طرح 1+5 و همچنين قطعنامه شورای امنيت را يكجا اعلام كرد!

سه روز پيش از آن نيز احمدی نژاد به بند بعدی طرح 1+5 و قطعنامه شورای امنيت با افتتاح تاسيسات آب سنگين اراك پاسخ داد.

در فاصله اين دو، محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس گام بلند تر را برداشته و اعلام داشت: «ممكن است مردم بخواهند تا سلاح اتمی توليد كنيم!» تهديدی كه حالا امريكا و غرب می تواند روی آن تاكيد كرده و مدعی شود كه رهبران جمهوری اسلامی ممكن است هر لحظه يك چنين تظاهراتی را ترتيب داده و سلاح های اتمی خود را از زير زمين به خيابان آورده و رژه اتمی از برابر رهبر را سازمان بدهند.

تا اينجا، دراين چند روز، رهبر، رئيس جمهور، دبير شورای امنيت و نايب رئيس مجلس هركدام يك برگ اتمی به زمين زدند، اما ماجرا به همينجا خاتمه نيافت. نايب رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی كه برخلاف اين كميسيون در مجلس ششم نه نگران جنگ است و نه بمباران ايران، در يك مسابقه اعلام خبر اتمی، اعلام داشت غنی سازی از 5ر3 در صد بزودی به 9 در صد می رسد!

محمد نبی رودكی كه بنام مردم شيراز به مجلس برده شده گفت: بزودی غنی‌‏سازی تا حد 9 درصد برای مصارف صنعتی و صلح‌‏آميز هسته‌‏ای و نيروگاهی خواهد رسيد. البته ما مجاز به ساختن بمب هسته‌‏ای نيستم!

حميدرضا آصفى سخنگوى وزارت خارجه كه ظاهرا خود وی نيز از نقشی كه دارد خسته شده، در يك دست و پا زدن مجدد، در يك مصاحبه مطبوعاتی داخلی و خارجی جديد گفت: «اتفاق خاصى نيفتاده و آب سنگين ارتباطى به پرونده هسته‌اى ايران ندارد».

اين درحالی است در قطعنامه شورای امنيت بند متوقف شدن تاسيسات توليد آب سنگين در اراك با صراحت عنوان شده است و ظاهرا آصفی فكر كرده ديگران در باغ نيستند!

مسابقه خبراتمی وقتی از سطح سخنگوی وزارت خارجه گذشت، به محمد سعيدى معاون امور بين‌الملل سازمان انرژى اتمى نيز رسيد. او نيز گفت: « طراحى يك راكتور اتمی با قدرت ۳۶۰ مگاواتى را در دست داريم».