ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اعتراض نماينده سنندج درمجلس
حمله به كارگران معترض
راه حل بحران بيكاری نيست

 
 
 
 
 

نيروهای نظامی و انتظامی به كارگران معترض كارخانه نساجی "پرديس" سنندج حمله كردند. متعاقب اين حمله و اعتراض هائی كه در محل اوج گرفته است نماينده سنندج در مجلس با انتقاد از نوع برخورد نيروهای انتظامی كردستان با كارگران بی دفاع كارخانه نساجی” پرديس" سنندج گفت:

كارگران گرسنه را مورد حمله قرار دادن، مشكلی را حل نمی‌‏كند و دولت به جای اين گونه اقدامات، بايد در انديشه رفع معضلات كارگران مناطق محرومی چون كردستان باشد.

وضعيت واحدهای نساجی و ديگر واحدهای صنعتی كردستان مطلوب نيست و خطر بيكاری هزاران كارگر شاغل را تهديد می‌‏كند. كارگرانی كه مشكلاتشان توسط مسئولان مورد رسيدگی قرار نمی‌‏گيرد، چه كنند؟ اگر تجمع و تحصن نكنند، هيچ يك از مسئولان صدای آنان را نمی شنوند.

برخلاف آمارهای ارائه شده توسط استانداری و اداره كل كار اعتقاد دارم كه ميزان بيكاری در اين استان حدود 25 درصد است و طرح های كوچك زودبازده اشتغالزايی اين استان هم فقط درحد تشكيل پرونده باقی مانده و بانك‌‏ها تاكنون هيچ گونه همكاری با متقاضيان تسهيلات نداشته‌‏اند.

نتيجه خصوصی سازی های بی ضابطه و واگذاری واحدها به افراد غير متخصص همين است كه شاهديم. بهترين راه برای حل مشكلات كارخانه ها، مالكيت و نظارت دقيق دولت بر واحدهای واگذار شده است.

وضعيت دو واحد "آهك ديواندره" و "نساجی كردستان" تحت پوشش بنياد مستضعفان نيزدرحال انفجار است. آهك ديواندره بلاتكليف است و 30 كارگر آن سرگردان هستند.