ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

احمدی نژاد و سرداران
در تدارك حذف قاليباف از صحنه

 
 
 
 
 

به نوشته سايت نثرما تركيب تيم انتخاباتی رئيس جمهور برای حضور موثر در انتخابات سومين دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و احتمالا خبرگان رهبری از سوی دكتر محمود احمدی نژاد مشخص شد.

رئيس جمهور تيمی چهار نفره با عضويت صادق محصولی ، علی ذبيحی ، اسفنديار رحيم مشائی و مهرداد بذرپاش كميته اصلی انتخابات شوراها را تشكيل داده و اين تيم تا كنون 3 جلسه كاری را برگزار كرده تا تركيبی همسو را برای در دست گرفتن شورای آينده شهر تهران و تعيين شهرداری همسو با رئيس جمهور روانه شورای شهر كند. رياست اين تيم بر عهده سردار محصولی است.

در عين حال ستادهای انتخاباتی احمدی نژاد در دوران انتخابات رياست جمهوری با تغييراتی مجددا سازماندهی شده اند تا همفكران رئيس جمهوری در انتخابات شوراهای اسلامی شهرستانها نيز به پيروزی دست يابند.

صادق محصولی سردار ميلياردري كه سومين وزير پيشنهادی وزارت نفت از سوی احمدی نژاد بود قبل از رای گيری به دليل مخالفت شديد افكار عمومي استعفا كرد. وي از چند روز پيش به مشاورت رئيس جمهور منصوب شده و در حال حاضر به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در انتخابات شوراها تعيين شده است. وی جدی ترين گزينه احمدی نژاد و همفكرانش برای تصدی شهرداری تهران در دوره آينده است.