ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سئوال 4 نماينده فراكسيون اقليت مجلس
در بند 209 زندان اوين
چه خبراست كه اجازه بازديد ندادند
 
 
 
 

 

4 عضور فراكسيون اقليت مجلس درباره دليل جلوگيری از بازديد جمعی از نمايندگان مجلس از بند 209 زندان اوين (وابسته به سپاه و وزارت اطلاعات وامنيت) از محسنی اژه ای وزير اطلاعات و امنيت دولت احمدی نژاد سئوال كردند. اين سئوال كه قرار است در كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس مطرح شود، اين مضمون را دارد:

«مبنای نقض و عدم رعايت برخی از بندهای ماده واحده قانون در احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بعضی از زندانيان و نيز مخالفت با بازديد جمعی از نمايندگان از بند 209 اوين چيست؟"

اكبر اعلمی نماينده‌ تبريز، اسكو و آذرشهر، اسماعيل گرامی‌مقدم نماينده‌ بجنورد، محمدرضا تابش نماينده‌ اردكان و ولی‌الله شجاع‌پوريان نماينده‌ بهبهان سئوال بالا را طرح كرده اند و قرار است محسنی‌اژه‌ای وزير اطلاعات در كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس حاضر شده و پاسخ بدهد.

رياست كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با علاء الدين بروجردی معاون سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی و از مخالفان سرسخت سياست خاتمی در افشای قتل های زنجيره ای، بركناری دری نجف آبادی از راس وزارت اطلاعات و امنيت و پاكسازی های انجام شده در وزارت اطلاعات است.

سئوال كنندگان در سئوال خود از وزير اطلاعات و امنيت پرسيده اند:

در ديدار با برخی زندانيان مشخص شد كه در بند 209 اين زندان برخی از بندهای ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی توسط مأموران اطلاعات نقض می‌شود، چرا؟

پس از تماس‌های مكرر با معاونت پارلمانی وزارت اطلاعات جهت بازديد از بند 209 اوين، علی‌رغم هماهنگی‌های به عمل آمده بازديد نمايندگان مجلس از بند 209 ميسر نگرديد، پاسخ بفرمائيد مبنای قانونی اين عدم همكاری چه بوده است؟