ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نگاهی به مصاحبه دبيركل نهضت آزادی ايران
دولت غير پاسخگو
فرزند مشروع قدرت غير پاسخگو

 
 
 
 
 

دكتر ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران درمصاحبه كوتاهی بمناسبت هفته دولت و كارنامه يكساله آن گفت:

در دولت احمدی‌‏نژاد كه با شعار مهرورزی و عدالت روی كار آمد، آزادی‌‏های اساسی مردم با مشكلات و محدوديت‌‏های متعددی روبرو شد. محدوديت‌‏ها به حدی است كه حتی سخنگوی دولت به طور رسمی و علنی به دادستان نامه می‌‏نويسد كه بايد با روزنامه‌‏هايی كه از دولت انتقاد می‌‏كنند، مقابله شود. شاهد افزايش فشارها عليه روزنامه‌‏ها و روزنامه‌‏نگاران احزاب و حتی تشكل‌‏های دانشگاهی هستيم. در سطح دانشگاهی اجازه فعاليت به انجمن‌‏های اسلامی نمی‌‏دهند و به دلايل مختلف از برگزاری انتخابات آنها جلوگيری می‌‏كنند.

حتی احزابی كه درون حاكميت بوده‌‏اند، اعضای آنها نماينده مجلس و عضو هيات رييسه مجلس بوده‌‏اند و حزب رسمی با مجوز رسمی هستند، از داشتن روزنامه محرومند و حتی انتشار بولتن داخلی آن با تهديد مواجه است.

حتی در يك سال اخير شاهد بوديم كسانی در زندان به دليل اعتراض به وضعيتشان اعتصاب غذا می‌‏كنند و در اثر اين اعتصاب می‌‏ميرند اما هيچ‌‏كس پاسخگوی اين مساله نيست.

برنامه دولت احمدی‌‏نژاد در زمينه آزادی‌‏های سياسی حتی در چارچوب همين قانون اساسی قابل قبول نيست.

در يك سال اخير نه تنها تورم كاهش نيافته است بلكه هيچ علامتی از رشد صنعت هم به چشم نمی‌‏خورد. درآمد نفت نيز صرف بيكاران نشده است، بلكه صرف واردات ميوه، گوشت، برنج و اين جور كالاها شده است. اين خردمندانه نيست كه درآمد نفت به جای اينكه سرمايه ملی شود، صرف واردات كالاهای مصرفی شود.

در ارتباط با سياست خارجی دولت يزدی گفت: يك دولت بايد در عرصه بين‌‏الملل در چارچوب منافع ملی‌‏اش عمل كند. در دنيا دوست و دشمن دائم وجود دارد، سياست خارجی بايد به گونه‌‏ای باشد كه دشمن بالفعل را منفعل كند و حتی دشمن را به مخالف و سپس دوست تبديل كند، نه اينكه كاری كند كه وقتی آمريكا بحرانی برای آن ايجاد می‌‏كند، حتی كشورهای دوستی مثل روسيه، چين و هند از آن حمايت نكنند.