ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اين مراسم شب گذشته از كانال 2 پخش شد
بنام فردوسی و با سرودی از شاهنامه
14 دانشمند اتمی ايران تجليل شدند

 
 
 
 
 

شبكه 2 سيمای جمهوری اسلامی شب گذشته برنامه های عادی خود را قطع كرد و برنامه تبليغاتی تجليل از دانشمندان و محققان اتمی ايران را پخش كرد. مراسم با ياری گرفتن از اشعار شاهنامه فردوسی و سرودی كه بر مبنای يكی از بخش های شاهنامه تنظيم شده و اجرا شد آغاز شد. رقص های اسلامی با لباس های ويژه و تكان دادن پرچم ايران بدست يك آقای موبلند و با لباس بلند و لباده گونه كه بيشتر شبيه حضرت مسيح بود، بخش هائی از اين مراسم بود. نشان افتخار دولتی  به 14 نفر از دانشمندان انرژی هسته ای اهدا شد. اين افراد نشان افتخار گرفتند:

خانم كيا، جواد كريمی، خسروانی، حاجی امينی، عباس رسولی، فلاحی، امير علائی، هوشنگ نوذری، مرتضی بهداد، آقازاده، دكتر محمد قنادی، زرنشان، جعفر محمدی، صولت ثنا.