ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

عمادالدين باقی قرار است
بعد از مدتی به سحرخيز بپيوندد!

 
 
 
 

 

همزمان با اعلام رای محکومیت عیسی سحرخیز، دومين جلسه بازپرسي ازعمادالدين باقي، رئیس کانون دفاع از حقوق زندانیان در شعبه 14 بازپرسي دادسراي انقلاب برگزار شد.
قرار است عمادالدين باقي در هفته جاري به همراه وكيل مدافع خود در شعبه مزبور حاضر شده و در باره مصاحبه‌‏هاي خود با روزنامه واشنگتن پست و برخي نشريه‌‏هاي ديگر بازجوئی پس بدهد. باقی از اولین محققان انتقادی انجمن حجتیه در جمهوری اسلامی است و هر نوع بهانه ای برای پیگرد وی و انتقال دوباره اش به زندان به نوعی به آن تحقیق باز می گردد.