جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تركيه جلوی پرواز "توپولف" هاي
ايران را در آسمان اين كشور می گيرد
 
 
 
 

 

رئيس سازمان هواپيمايی كشوری اعلام  داشت كه جمهوری اسلامی در انتظار اعلام نظر رسمی دولت تركيه مبنی بر جلوگيری از پرواز هواپيماهای خطوط هوائی ايران با استفاده از حريم هوائی تركيه است. گفته می شود سازمان هواپيمايی تركيه اعلام كرده است كه هواپيماهای مسافربری ايران - از نوع "توپولوف ‪ "۱۵۴روسی-  استاندارد لازم را ندارد و از اين پس اجازه ورود به حريم هوايی تركيه را نخواهد داشت.

يك مقام شركت "ايران ايرتور" گفت: در صورت جلوگيری از عبور و يا فرودهواپيماهای اين شركت در تركه و در حين پرواز، خلبان هواپيما تصميم مقتضی را خواهد گرفت. ما از كاركرد اينگونه هواپيماها راضی هستيم. هواپيمای "توپولوف ‪ "۱۵۴در بسياری از كشورهای جهان مسافر جا بجا می كنند و دارای استانداردهای جهانی پرواز اند.

رئيس سازمان هواپيمايی كشوری نيز گفت: اكنون در مجموع‪ ۱۲۰فروند انواع هواپيما در خطوط هوايی داخلی و خارجی كشور درحال سرويس دهی مي‌باشد كه ‪ ۲۵فروند آن از نوع "توپولوف ‪ "۱۵۴روسی است.

شركت "ايران ايرتور" از دو سال پيش مجوز خريد ‪ ۲۲فروند هواپيمای جديد را دريافت كرده، اما اين هواپيماها مشمول تحريم‌های آمريكاشده است.

مقام شركت ايران اير تور مدعی شد كه دليل تصميم مقامات تركيه می تواند مسائل امنيتی داخل هواپيما باشد و به همين دليل بار اضافی مسافران كه به داخل هواپيما برده می شود از اين پس دقيق تر كنترل شده و كاهش خواهد يافت.

ظاهرا اشاره اين مقام به محدوديت ها و كنترل های جديد در فرودگاه های بين المللی بدنبال كشف و خنثی سازی چند عمل تروريستی است.