ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  عیسی سحر خیز
برای 4 سال اقامت، راهی اوین می شود
 
 
 
 

 

همانگونه كه از ابتدا نیز پیش بینی می شد، سرانجام شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران عيسي سحرخيز را به 4 سال حبس تعزيري و 5 سال محروميت از مسووليت‌هاي مطبوعاتي محكوم كرد و رای به لغو پروانه انتشار ماهنامه «آفتاب» و روزنامه «اخبار اقتصادي» داد!

عیسی سحرخیز مدیركل مطبوعات در دولت خاتمی و نماینده مطبوعات در هیات نظارت بود. در یكی از جلسات همین هیات، محسنی اژه ای وزیر اطلاعات و امنیت كنونی كه در آن زمان نماینده قوه قضائیه در هیات نظارت بود به وی حمله كرده و دست سحرخیز را گاز گرفت كه انتشار عكس با حیرت عمومی روبرو شد. سحرخیز از اژه ای شكایت كرد اما این شكایت نیز همان سرنوشت را پیدا كرد كه شكایت تاج زاده از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بدلیل تقلب در انتخابات مجلس ششم و ابطال بیش از 700 هزار رای مردم تهران و تحمیل حداد عادل به آن مجلس. آن آراء باطل شد تا علیرضا رضائی از نیروهای ملی مذهبی وارد مجلس هفتم نشود و بجای آن حداد عادل به مجلس تحمیل شد تا با تكمیل تقلب ها در انتخابات مجلس هفتم بر صدر نشسته و رئیس مجلس شود!