ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دهم شهريور
مراسم هجدهمين سال
قتل عام زندانيان سياسی ايران

 
 
 

   

مراسم سالگرد قتل عام زندانيان سياسی ايران در سال 1367، همانند سال های گذشته روز دهم شهريور در گلزار خاوران برگزار شد. جمع زيادی از خانواده قربانيان با دسته گل های بزرگ راهی خاوران شدند و گزارش های رسيده حاكيست كه جمعيت امسال افزون تر از سالهای گذشته بود، كه دليل عمده آن می توان نشان دادن مقاومت در برابر طرح های دولت برای صاف كردن گلزار خاوران و تبديل آن به گذرگاهی و جاده ای عمومی باشد.
امسال با استقرار نيروهای انتظامی در محل، تا حدودی از موقعيت امنيتی سال های گذشته كاسته شده بود، اما همين نيرو از ورود جوانان مجرد به گلزار جلوگيری می كرد، ضمنا در اصلی خاوران را بسته و در پشت را باز كرده بودند كه محل عبور از گورستان بهائيان است. جمعيت را به نوبت اجازه ورود به گلزار دادند و تنها پس از خروج آنها كه قبلا وارد محوطه شده بودند به گروه بعدی اجازه ورود می دادند. اين طرحی بود كه برای قطع ارتباط، گردش همگانی در اطراف گوستارستان به رسم همه ساله و سرود خوانی به اجرا گذاشته بودند. با آنكه در داخل گلزار جو امنيتی كمتر از سالهای گذشته بود، مع الوصف ماموران امنيتی از خانواده ها و كسانی كه به گلزار آمده بودند فيلم و عكس تهيه می كردند. كاری كه هر سال می كنند و چهره های اصلی همان چهره های همه ساله بودند، گرچه شكسته تر و پيرتر.
امسال در ميان جمعيت بودند عده زيادی كه برای نخستين بار دراين مراسم شركت می كردند. اعضای جوان و نوجوان خانواده ها و يا آنها كه جوانی خود را با جستجوی تاريخ 28 ساله جمهوری اسلامی آغاز كرده اند. امسال نيز، همانند سالهای پيش مراسم ياد بود با يك دقيقه سكوت و ادای احترام به جانباختگان آغاز شد و پس از آن عده ای از حضار كه بعضا از ديگر نقاط ايران به تهران آمده بودند، از خاطراتی كه با قربانيان قتل عام داشتند سخن گفتند. شعر و سرود خوانی و مرثيه های محلی نيز در آخر مراسم، به رسم هرساله خوانده شد. شركت كنندگان در اين مراسم همگی سرود خوانان دور تا دور مكانی كه عزيزانشان آرام در آن خفته بودند، می گشتند وهمزمان گلهايی را كه در دست داشتند بر زمين خاوران می گذاشتند .
ناصر زرافشان وكيل كه به دليل بيماری در مرخصی است، با حضور در مراسم امسال بر ضرورت پاسداری از سنت اين يادبود سالهانه تاكيد كرد.
 

عكس ها: از شهرزاد نيوز و وبلاگ الناز