جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سمت گيری اتمی درايران
آژانس انرژی اتمی
از خود سلب مسئوليت كرد
 
 
 
 

 

درآستانه پايان مهلت ايران برای اجرای قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل برای متوقف سازی غنی سازی در نظنز و ادامه كار تاسيسات آب سنگين در اراك گزارش جديد مديركل آژانس انرژی بين‌‏المللی اتمی منتشر شد.

اين گزارش شرح كاملی است از مناسبات آژانس اتمی با برنامه های اتمی جمهوری اسلامی و با آنكه برخی مقامات ايران جنبه های مثبتی را در آن يافته و خوشبينانه با آن برخورد كرده اند، در باره آخرين بازديدها از ايران يادآور می شود:

در 26 جولای راستی آزمايی اطلاعات در كارخانه غنی سازی سوخت در نطنز صورت گرفت جايی كه در حال ساخت است . بين 11 تا 16 آگوست 2006 از ايران بازديد شد اما ايران از فراهم كردن اطلاعات بيشتر خودداری كرد. به نظر مقامات اين كشور اين بازديد ها و اطلاعات بدست آمده بسيار زيادی بوده است. ايران همچنين نگرانی

13 آگوست 2006 آژانس از 10 رآكتور IR-40 در اراك بازديد كرد. ساخت كارخانه در حال انجام است.

درگزارش آژانس اشاره به ضرورت كنترل و تضمن‌‏های معتبر درباره نبود فعاليت‌‏ها و مواد اعلام نشده درايران شده است. دراين بخش اشاره به منبع ذرات آلوده اورانيوم پيداشده در دانشگاه فنی شده است.

در باره برنامه‌‏های سانتريفيوژهای نيز ايران هيچ اطلاعات جديدی در دسترس آژانس قرار نداده است.

آژانس درحال انجام بازرسی‌‏هايی درباره اسناد واطلاعاتی است كه ممكن است از سوی واسطه های خارجی به ايران داده شده باشد. ايران به بی اعتنايی به درخواست آژانس برای ارائه برخی اسناد ادامه می دهد اما موافقت كرده است به آژانس اجازه بررسی را بدهد. اما بعدا به بازرسان اطلاع داده شد كه يادداشت برداری از اسناد مجاز نيست و يادداشت هايی كه تا آن زمان طی ديدارهای بازرسان برداشته بودند نيز ازبين برده شدند. برخی اسناد همچنان در ايران مهر و موم است.
آژانس درحال جستجو و روشن كردن اين است كه ايران درباره آزمايش‌‏های جداسازی خود شفاف نمايی كند. از زمان آخرين گزارش، مدير كل آژانس توانسته است تا توضيحات ارائه شده از سوی ايران در ماه ژوئن را مورد ارزيابی قراردهد. و نسخه يادداشت شده از سوی محققی كه مسؤول آزمايشات پلوتونيوم است مورد بررسی قرار دهد و نتيجه گرفته است كه آنها درباره مسائل مهم به اندازه كافی اطلاعات شفافی را به دست نياورده اند.

در يك تلاش ديگر برای بدست آوردن اطلاعات درباره پارامترهای تشعشعی، آژانس با يك عامل رآكتور و آن محقق در 11 جولای ملاقات كرد كه اين دونفر اطلاعات لازم را برای روشن شدن مسئله ارائه نداند. ايران اعلام كرده است كه اطلاعات مناسب ديگری رادر دسترس ندارد.
در8آگوست 2005 آژانس از يكی از اين كانتينرها نمونه‌‏های محيطی برداشت، نتايج گرفته شده از اين تحقيقات از سوی آژانس نهايی شده ونشان می دهد كه ذرات اورانيوم غنی شده بسيار بالايی دارد. در15 آگوست 2006 از ايران درخواست شد تا اطلاعاتی را در باره منبع آلودگی در خصوص كانتينرها ارائه دهد.

درمدت پايان جولای 2006 تا 29 اگوست 2006 ايران از دادن ويزای يكساله چندبار ورود به بازرسان منصوب شده از سوی آژانس براساس توافق پادمانی صورت گرفته بود خودداری كرد. در 30 آگوست2006 ايران اين ويزاها را به دو تن از بازرسان داد و در 31 آگوست 2006 به آژانس اطلاع داد كه در پی روند اداری عادی ويزای يكساله يك بار ورود برای بازرسان تا 10 سپتامبر 2006 صادر می‌‏شود.

ايران هنوز به درخواست های آژانس برای شفاف سازی در خصوص نگرانی ها و دسترسی به انجام نمونه گيری محيطی از ديگر تجهيزات و مواد مربوط به PHRC پاسخ نداده است.
ايران همچنين برای آژانس اجازه دسترسی به رئيس سابق
PHRC را برای مصاحبه نداده است. گرچه ايران مقداری اطلاعات درباره توليد ارزيابی های در PFEP ارائه داده اما به ممانعت از دسترسی آژانس به سوابق موثر در PFEP ادامه می دهد.
ايران شفافيت لازم را برای از بين بردن ابهامات مربوط با برخی از فعاليتهايش انجام نداده. ايران فعاليت های غنی سازی خود را تعليق در نياورده است و براساس بندهای پروتكل الحاقی اقداماتی صورت نداده است.

آژانس قادر به تائيد ماهيت صلح آميز برنامه های هسته ای ايران نيست.