جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

درس های مهم جنگ لبنان
حماس و فتح
دولت اتحاد ملی تشكيل می دهند
تلاش حزب الله لبنان برای راه يافتن در يك دولت ائتلاف ملی
 تاكنون به نتيجه نرسيده است و سخنرانی های رهبران ج.ا
در ناكام ماندن اين تلاش ها نقش دارد

 
 
 
 
 

خبرگزاری اسوشيتدپرس گزارش داد كه تمام سازمان های چريكی و سياسی فلسطين برای تشكيل يك دولت اتحاد ملی به توافق دست يافته اند و اين دولت هفته آينده تشكيل خواهد شد. توافق حماس با سازمان آزاديبخش فلسطين به رهبری جنبش فتح مهم ترين توافق دراين زمينه گزارش شده است. محمود عباس كه نقش رياست جمهوری را در دولت خودگردان فلسطين دارد، دراين ارتباط اعلام كرد كه دولت اتحاد ملی مواضع ملايم تری در برابر اسرائيل خواهد داشت. اين درحالی است كه تاكنون سازمان حماس از برسميت شناختن اسرائيل خودداری كرده است.

با آنكه اعلام نشده، نرمش حماس و جنبش فتح برای تفاهم با يكديگر و تشكيل يك دولت اتحادملی عمدتا ناشی از جنگ لبنان و ضرورت انسجام داخلی است. اين همان سياستی است كه اكنون حزب الله لبنان و بويژه حسن نصرالله با تمام قوا از آن دفاع می كند، اما نتايج ماجراجوئی های برخی شاخه های حزب الله لبنان درجريان گروگان گيری دو سرباز اسرائيل كه بهانه ساز حمله اسرائيل به لبنان شد، اين تلاش سازمان حزب الله لبنان را با دشواری روبرو كرده است. مسئله خلع سلاح حزب الله لبنان و پيوندهايش با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی كه بی وقفه توسط فرماندهان سپاه و رهبران ايران به اشكال گوناگون ( از جمله آخرين سخنرانی رهبر برای اعضای مجلس خبرگان) مورد تاكيد قرار می گيرد، پيشرفت سياست اتحاد در لبنان را برای حزب الله اين كشور دشوار كرده است. با تشكيل دولت اتحاد ملی در فلسطين، اين فرض كه حزب الله لبنان گام های بلند تری برای جای گرفتن در يك دولت وحدت ملی لبنان بردارد وجود دارد. از جمله جداكردن حساب خود از جمهوری اسلامی و تقويت پيوندهايش با رهبران عرب منطقه. تاكنون پيشنهاد نصرالله برای تشكيل دولت اتحاد ملی در لبنان با واكنش های منفی متعددی از سوی احزاب اين كشور روبرو شده است.