ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پرونده ای كه گشوده شد
300 هزار دانشجو
به وزارت علوم بدهكارند
 
 
 
 

 

رييس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اعلام داشت كه 15 شهريور مهلت بازپرداخت وام دانشجويان بدهكار تمام می شود و اين درحالی است كه 300 هزار دانشجو بدهكارند.

در صورت عدم پرداخت اين بدهی، پرونده اين دانشجويان از طريق مراجع قانونی پيگيری خواهد شد و سند محضری سپرده شده آنها به اجرا گذاشته می‌شود. صندوق رفاه از سال 53 تشكيل شده است.  

مهندس فولادی‌نژاد رئيس صندوق رفاه دانشجويان گفت: 18 ميليارد تومان بودجه صندوق در سال 1385 بايد از محل بازپرداخت وام‌ها و اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجويی تامين شود.

وزارت علوم اخيرا، ضمن تاكيد بر اجرای بخشنامه دولت كه در سال 1374 صادر شده، پرسنل دانشگاه‌ها را ملزم به اجرای اين بخشنامه كرده‌است. نامه‌ای به رياست جمهوری برای الزام دستگاه‌های دولتی به اجرای اين بخشنامه ارسال شده است. مدير كل دفتر وزارتی نيز نامه‌ای را با تاكيد بر اجرای اين بخشنامه به مديران كل دستگاه‌های دولتی فرستاده است.

بيش از700 هزار دانشجوی نيازمند خوابگاه در وزارت علوم، بدون خوابگاه هستند. ‌ در حال حاضر حدود 1100 دانشگاه، موسسه و مركز آموزش عالی و بيش از دو ميليون و 500 دانشجو در كشور وجود دارد كه از اين تعداد بيش از 900 هزار دانشجو تحت پوشش خوابگاهی بوده كه از اين تعداد و با وجود 690 خوابگاه دانشجويی، تنها 137 هزار و 796 دانشجو ساكن خوابگاه هستند.