ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه جانشين فرمانده نيروی هوائی
مانور دفع حمله هوائی امريكا به
تاسيسات اتمی و حكومتی در تهران
 
 
 
 

 

نيروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی، درادامه "مانور ذوالفقار"، حمله فرضی هواپيماهای نظامی امريكا به ايران را دفع كرد. برای اين مانور، به گفته سرتيپ خلبان "قائم محمد امينی” كه جانشين فرمانده نيروی هوائی ارتش معرفی شده، هواپيماهای اف 4، اف 5، اف 7، ميگ 29 و اف 14 جمهوری اسلامی به پرواز درآمدند و با حمايتی كه از زمين توسط سكوهای موشك زمين به هوا شدند، توانستند حمله هواپيماهای فرضی مهاجم را دفع كنند. هواپيماهائی كه دراين مانور به پرواز درآمدند همگی، جز ميك 29 ساخت امريكا هستند و تامين قطعات يدكی آنها از معضلات تحريم اقتصادی و نظامی امريكا. پيشتر، با توجه به اينكه تمام سيستم اين هواپيماها دراختيار ارتش امريكاست، از سوی فرماندهان ارتش اعلام شده بود كه در سيستم اين هواپيماها تغييرات اساسی داده شده و امريكا به اين سيستم جديد دسترسی ندارد! جانشين فرمانده نيروی هوائی جمهوری اسلامی در مصاحبه خبری خود گفت كه در مانور مورد اشاره هواپيماهای ايران توانستند هواپيماهای مهاجم را منهدم كنند! ضمنا آنها اهداف از قبل تعيين شده را بمباران كردند. اين مانور، با فرض حمله به ايران از طريق جمهوری آذربايجان و يا خاك تركيه و بمباران تاسيسات اتمی و يا مقر مقامات حكومتی در تهران، در آذربايجان شرقی و تهران انجام شد.