ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

برای خلع "هلالی” مداح
كنگره فوق العاده مداحان
در مسجد ارك تهران برپا شد!
گزارش كنگره را حاج منصورارضی، يار و ياور قديمی احمدی نژاد داد و قرار شد حاج رضا هلالی بدليل افتضاحی كه با افشای فيلم ترياك كشی اش دركنار يك دخترخانم "مكش مرگ ما" بالا آمد، از شبكه مداحان حذف شود! در همين كنگره قرار شد ديگر هيج مداحی پيراهن مدل "شمشيری” كه از ابتكارات "هلالی” بود نپوشد.

و. يادنامه (محمدحسن روزی‌طلب)

 
 
 

 

 

1- خبرش را داشتم كه حسابی حسين الله كرم و حسين سازور و حاج منصور ارضی از دستش عصبانی هستند. حتی بچه های حسين الله كرم روز شهادت حضرت زهرا در ميدان ولی عصر با مشت و لگد از خجالتش درآمده بودند. اما دقيق نمی دانستم چرا؟

چند روز پيش دوستی تكه فيلمی را برايم bluethooth كرد كه دليل در گيری را مشخص می كرد. امروز هم ديدم سايت ضد انقلابی پيك نت همان كليپ را روی سايت گذاشته.

2- بدون مقدمه و تعارف بايد گفت: رضا هلالی نمونه بارز كارنامه مديران فرهنگی بی شعور و بی تدبير در جمهوری اسلامی است.

در حالی كه تمام مقامات ارشد جمهوری اسلامی از امنيتی گرفته تا سياسی و فرهنگی از دو ماه پيش به اين فيلم دسترسی داشتند، سه شب پيش (شب شهادت امام كاظم) شبكه 2 بعد از اذان مغرب نيم ساعت جمال آقای هلالی را نشان می داد، در حالی كه مثل روحانيون بلند مرتبه بر منبر جلوس كرده بود! دليل اين تسامح را بعدا می گويم.

3- اما مقصر كيست. اول از همه ما بچه مذهبی ها و هيئتی ها.

نگاه كنيد BBC   راديو دولتی انگليس دو سال پيش و در محرم 83 چی نوشته:

 رويارويی نسل تازه مداحان با سوگواران سنتي

نيما پورنيك- گزارشگر اجتماعی در تهران

 «آنچه رهبران مذهبی ايران چندان انتظارش را نداشتند اين بود كه طيف های مذهبی كه گرايش سياسی هوادار حكومت اسلامی دارند، سوگواری های ماه محرم را به گونه ای برگزار كنند كه اعتراض مراجع تقليد رسمی قم را به همراه داشته باشد.

آيت الله ناصر مكارم شيرازی از جمله روحانيان عاليرتبه ای است كه به شكل علنی به مخالفت با آنچه بدعت در آيين عزاداری می داند پرداخته و انتقاد او كه از تلويزيون دولتی ايران هم پخش شده، نشانگر اين است كه روحانيان سنتی قم از رشد چشمگير نسل تازه ای از مداحان در چند ساله اخير خرسند نيستند.

مداحان كه در طول تاريخ عزاداريهای مذهب شيعه، در واقع برای گرم كردن منابر و پس از وعظ روحانيان مردم را می گرياندند، در حال حاضر چنان قدرتی گرفته اند كه منبر را تحت الشعاع قرار داده و ميان جوانان مذهبی، شهرت و هواداران بيشتری نسبت به روحانيان به دست آورده اند.

پيشی گرفتن مداحان بر واعظان روحانی را می توان برای نمونه در بازارچه مهستان در خيابان كارگر جنوبی تهران ديد كه بورس فروش اقلام مذهبی است و مغازه های بسياری در اين بازارچه يافت می شود كه تنها نوارها و سی ديهای مذهبی می فروشند و بيشتر آنها صدای مداحانی است كه ميان جوانان مذهبی علاقمندان بسياری دارند.

فروش نوارهای سخنرانی واعظان مشهور در رده بعدی قرار دارد و در حال حاضر بيشترين فروش كاستها و سی دی ها از آن نسل جوان مداحان است كه با سبك های جديد می خوانند و توانسته اند در مدت كوتاهی صدای مداحان قديمی را از سكه بيندازند.

اين سبك های جديد كه از موسيقی های هندی و پاكستانی و بعضاً ريتم های جوان پسند موسيقی پاپ بهره می برد، جوانان مذهبی هوادار حكومت اسلامی را به خود جذب كرده و همين موضوع باعث مخالفت های احتياط آميزی شده است كه مداحان قديمی و البته روحانيان به آن دامن می زنند.

مداحان قديمی اين سبكها را نمی پسندند و دور از شأن مجالس سوگواری می دانند و روحانيان صدای اين مداحان را غنا، يعنی موسيقی نامشروع به حساب می آورند و به نوعی حرام می دانند.

همين مخالفت ها باعث شد كه سيد ذاكر مداح جوان ترك زبانی كه محبوبيت فراوانی ميان جوانان مذهبی داشت و پيراهن آستين كوتاه به تن می كرد و البته با سبك هايی جديد می خواند، از سوی روحانيان طرد و صدايش حرام اعلام شود.

اما اين آخر ماجرا نبود، عبدالرضا هلالی مداحی كه در سال 1360 به دنيا آمده در واقع همان كارهای سيد ذاكر را ادامه داده است و بنابر شهرت فوق العاده و هواداران بسياری كه ميان جوانان مذهبی پيدا كرده، مداحان قديمی و روحانيان برخورد مسالمت آميزی با او دارند، در حال حاضر صدای هلالی در بازارهای مذهبی ايران و حتی كربلا و نجف هواداران بسياری دارد و به نظر می رسد مخالفان او بيشتر به همين دليل هلالی را تحمل می كنند.

در سبك های جديد كه مداحان جوان آنها را توسعه می دهند، موسيقی بر شعر پيشی می گيرد و گاهی كلمات به صورت آهنگی بی معنا در می آيد كه با ريتم های تند و به نوعی با رقص پای مداح و اطرافيانش همراه است، همان چيزی كه جوانان مذهبی دوست دارند: ضرب و ريتم به همراه بر سينه كوبيدنهای سريع و تند.

شعرهای آهنگهای مداحی را نيز همين جوانان می گويند و در اين شعرها، امامان شيعه مانند معشوق وصف می شوند.

مداحان نسل جوان علاوه بر آهنگ های تازه، نوع خاصی از لباس، مو و ريش را هم ميان هوادارانشان ترويج می كنند.

عبدالرضا هلالی خود از كسانی است كه برای اولين بار ريش بلند گذاشت و پيراهن سياه خاصی با آستين به اصطلاح "شمشيری” مداحی به تن كرد.

طولی نكشيد كه نوع پوشش او به سليقه عمومی هوادارنش تبديل شد و امروز می توان در بازارچه مهستان لباس خاص هلالی را خريد.

به نظر می رسد رسم های جديد سوگواری و آيين های تازه مذهبی با ورود جوانان متولد سالهای انقلاب رشد بيشتری پيدا كند و اين در حالی است كه گمان می رود رهبران مذهبی ايران هنوز برنامه خاصی در برخورد با آن تدارك نديده اند.

 4- شنيدم حاج منصور ارضی چهارشنبه شب تمام مداح ها را دعوت كرده مسجد ارك و به توافق رسيده اند كه همه بايد با هلالی قطع رابطه كنند.

اما خود حاج منصور و سعيد حداديان و حاج محمود كريمی هم مقصرند. همه می دانند از آن هيات كوچك محبان رضا(اگر اشتباه نكنم) در شرق تهران تا خواندن در مسجد ارك و چيذر و مسجد امام حسن چه تفاوت هايی است. در واقع اين بزرگان بودند كه بنا به دلايلی به رضا هلالی پا دادند!

 5- بحث چرايی رونق گرفتن كار رضا هلالی و دار و دسته اش مفصل است. از استخدام موسيقی پاپ تا عوام فريبی و احساس گرايی و ...

اما حرف آخر اين می شود كه وقتی در مجلس اهل بيت معارف اهل بيت ناياب شود، قطعا وضع از اين هم بدتر خواهد شد. آن روز كه همين بچه مذهبی ها آيت الله مكارم را برای سخنرانی درباره تحريف در عزاداری مسخره می كردند بايد اين روز را هم می ديدند. روزی كه كتاب حماسه حسينی مطهری را از لب طاقچه هم برداشتند بايد می ديدند كه سمبل و الگو بچه مذهبی ها رضا هلالی بی‌سواد می شود. و سلام و عليك داشتن با اين مرتيكه معتاد خانم باز افتخار می شود.

- يك جا تيتر زده بود: پابرهنه ها می ريم كرب و بلا با پرادوی 60 ميليونی . به نظر شما چرا هلالی متولد 60 در عرض سه سال از زيرزمين كرايه ای در مجيديه به آپارتمان مجلل در خيابان پاسداران رسيده. مثل همين فوتباليست هايی كه از استقلال به پرسپوليس و بالعكس، می روند در حالی كه از CDهای كثافت كاری هايشان چند ميليون تكثير شده. آن وقت تا چك 200 ميليونی شان پاس نشود در تمرينات شركت نمی كنند.

دوستی می گفت: پول در آوردن راحت است به شرطی كه شرف نداشته باشی! نوش جانشان!

 7- يكی از بچه ها می گفت: حتما اين دختری كه كنار رضا هلالی نشسته صيغه ای اش بوده. انشالله كه گربه است!

دوست مطلعی می گفت: اين دختر ارمنی بوده و برادرهلالی اين قدر نشئه بوده كه نفهميده دارند از ازش فيلم می گيرند.

بهر حال برای آن بخش از مذهبی ها كه قليان كشيدنش در قهوه خانه فدك و .. و هيات رفتنش در دخمه و ايضا ذكر حوسين حوسين اش در هيچ حالتی ترك نمی شود، نبايد هم ترياك كشيدن با يك دختر ارمنی برای جوان الگوی 25 ساله ای كه زن و سه بچه! دارد، قبح شرعی و عرفی داشته باشد. تازه ترياك برای باز شدن منافذ انسان هم مفيد است!

 8- گفتنی زياد است اما حرف آخر اين كه بياييد فرياد بزنيم رضا هلالی سمبل فرهنگی مذهبی ها نيست همان طور كه سعيد عسكر نمونه سياسی ما نيست. و اين دشمن است كه می خواهد اين اراذل و اوباش و شعبان بی مخ های دهه 80 را سمبل مذهبی ها معرفی كند.

ضمنا به دليل «تشييع فاحشه» فيلم را آپلود نكردم و هر كس علاقه مند به ديدن است برود سايت پيك نت!