ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سخنرانی رهبر در ديدار با نمايندگان مجلس خبرگان
هدف از تشكيل مجلس خبرگان
انتخاب رهبر در زمان لازم است
 
 
 
 

 

رهبر جمهوری اسلامی در ديدار با اعضای مجلس خبرگان، سخنانی گفت كه تا حدودی نشاندهنده نگرانی های ناشی از عملكرد حزب پادگانی و پخش شبنامه و سی دی عليه و آن است و از جانب ديگر نفی كننده سخنان نمانده وی در سپاه پاسداران. سخنان نماينده رهبر در سپاه را كه انتخابی بودن رهبر توسط مجلس خبرگان را نفی می كند در همين شماره پيك نت می خوانيد. اما رهبر در ديدار خود گفت:

از اعمال مسائل جناحی و خطی پرهيز بايد بشود و هرگونه تخريب شخصيت‌های سياسی و علما با هر انگيزه‌ای كاری غيرشرعی و غيرعقلانی است.

اگر مجلس خبرگان هميشه آماده، حاضر و از لحاظ تحليلی، مسلط بر اوضاع كشور نباشد در ساعت فقدان رهبری هيچ دستی گره‌گشای اين بحران و مشكل نخواهد بود و اهميت مجلس خبرگان از همين امر آشكار می‌شود.

قانون اساسی مردم را به طور كامل در انتخاب اعضا و شكل‌دهی مجلس خبرگان وارد كرده است تا اين ذخيره معنوی، هميشه آماده ادای مسووليت مهم خود باشد و اگر جز اين بود و انتخاب رهبر در هنگام بحران ناشی از فقدان و خلاء رهبری، به رأی مستقيم مردم و يا انتخاب گروهی خاص واگذار می‌شد، قطعاً مشكلات و معضلات حل ناشدنی به وجود می‌آمد.

 

كسانی كه به مجلس خبرگان راه می‌يابند بايد از وزانت لازم برخوردار باشند تا در روزی كه برای انتخاب رهبری تصميم می‌گيرند مردم با خاطرجمعی، اين تصميم را بپذيرند. هدف و مقصود اساسی از تشكيل مجلس خبرگان، انتخاب رهبری نظام در زمان لازم است. صاحبان عقايد مختلف سياسی می‌توانند در خبرگان حضور يابند اما نبايد اين مجلس را به محل بروز انگيزه‌های سياسی و جناحی تبديل كنند.

برخوردهای تخريبی جمع كوچكی مايه تأسف است. همگان بايد مراقب باشند كه فضای انتخابات خبرگان به برخوردهای تخريبی و مخدوش كردن چهره افراد آلوده نشود.

در عرصه خارجی، كشور از موقعيتی كم نظير و تحرك و نشاط خوبی برخوردار است و حوادث منطقه‌ای مانند پيروزی حزب‌الله و حماس نيز به لطف پروردگار و امدادهای الهی، موقعيت نظام اسلامی را تحكيم بخشيده است.

پيروزی شگفت‌آور حزب‌الله لبنان حادثه‌ای عظيم بود كه هنوز مبهوت آن هستند و از فهم و درك دلايل آن عاجزند. اين گونه حوادث بزرگ كه در شعاع حركت انقلاب اسلامی رخ می دهد، در عمل به تقويت موقعيت نظام منجر شده و اعتبار، نفوذ و جاذبه شعارهای انقلاب اسلامی را برای همه اثبات كرده است.