ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

قانون كار تغيير می كند
سخنرانی وزير كار
عليه خانه كارگر و شوراهای كار

 
 
 
 
 

علنيقی جهرمی وزير كار و امور اجتماعی و پيشكار اقتصادی سابق احمدی جنتی دبيرشورای نگهبان در استان فارس، تكذيب احمدی نژاد مبنی بر تغيير نيافتن قانون كار را تكذيب كرد. علينقی جهرمی با همان قاطعيت احمدی نژاد در تكذيب خبر تغيير قانون كار گفت كه اين قانون صد در صد تغيير خواهد كرد. او كه در همايش تشكل های كارگری و كارفرمائی بسيج واحدهای توليدی سخنرانی می كرد گفت: در نظر داشتيم كه 63 ماده قانون كار را اصلاح كنيم اما در حال حاضر بر اصلاح و حذف 5 ماده اين قانون اصرار داريم .

 مواد 7 ، 24 ، 27 و 191 قانون كار را از جمله موارد مورد نظر برای اصلاح است و اصلاح قانون كار حكم برنامه چهارم توسعه است .

وزير كار بار ديگر خانه كارگر را يك نهاد سياسی توصيف كرد و گفت‌‏: اگر اين نهاد سياسی نيست چرا مجوز خود را از وزارت كشور اخذ كرده و چرا در انتخابات مختلف شركت می كند و از بودجه احزاب استفاده می كند . شوراهای اسلامی كار نيز سياسی كاری می كنند. اين نهادها يك گروه سياسی هستند و وظايف صنفی خويش را فراموش كرده اند .

در حال حاضر 17 هزار واحد صنعتی بالای 35 كارگر واجد تشكيل شورای اسلامی كار هستند كه صرفا در 1100 واحد، اين نهاد تشكيل شده است .

در حال حاضر 3 ميليون و 400 هزار بيكار از دولت‌‏های گذشته به دولت احمدی نژاد به ارث رسيده كه بايد پاسخگوی آنان باشيم .