ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سليمانيه
بهشتی در آنسوی كردستان ايران
و. زنگ تفريح

 
 
 
 
 

هفته پيش رفته بودم كرمانشاه. استانی كه به لحاظ جذابيت های توريستی بی نظير است ولی فقر از بيستون هم بالا می رود. هر چه هست از پروژه كشاورزی تا صنعتی يادگار دوره چهار ساله استانداری دكتر ترك نژاد در دولت دوم محمد خاتمی است. استاندار محبوب كرمانشاه پس از اظهاراتی عليه احمدی نژاد بركنار شده و حسب ادعای مردم متوسط سطح تحصيلات مسوولان تازه استان فوق ديپلم است.  با مردم كه صحبت می كنی همه از سليمانيه عراق به مثابه عقده ای در دل صحبت می كنند. كردستان عراق آباد شده و رونق اقتصادی باور نكردنی پيدا كرده. می گويند باور نمی كنيد، امشب با قاچاقچيان چهار ساعته به سليمانيه برويد و از نزديك ببينيد. كرد های ايرانی كه در قالب كارگران ساده به آنسوی مرز مهاجرت كرده اند، ماهيانه يك ميليون تومان درآمد دارند. می گويند متخصص ها تا ماهی سه ميليون تومان درآمد دارند. گذشته از اين قاچاق به مقصد عراق و بلعكس كمی از فشار فقر بر كرد های ايرانی كاسته است. لوازم بهداشتی، مشروب و لوازم الكترونيكی همچون تلويزيون و رسيور عمده كالاهی قاچاق شده به ايران است كه با قيمت هايی ارزان توزيع می شود. اما از اين سو شكلات، سيمان و بنزين قاچاق می شود. می گويند كسی هست كه از قاچاق محصولات شيرين عسل به عراق در يك هفته ميلياردر شده. می گويند روزی نيست كه تريلر های حاوی بنزين با فاصله های غير مجاز جلوی مرز صف نكشد. روزی صد تريلر بنزين را با قيمت ليتری چهارصد و پنجاه تومان به عراق می برند. اما قاچاقچيان بنزين كرد نيستند و معلوم نيست چه كسانی مجوز اين كار را دارند. در پاوه كه قدم بزنيد پيشنهاد خريد هر كالای قاچاقی از جمله اسلحه به شما می شود. در يك ساعت به راحتی سی پيشنهاد به شما می شود. كلت كمری تنها چهل و پنج هزار تومان می ارزد. در همين حين قداره كشی می آيد و به زبان كردی حرف هايی از روی عصبانيت می زند و مردم او را دوره می كنند. جمع كه متفرق می شود، می گويند عليه جمهوری اسلامی فحش می داد وای به حالش همين امشب است كه اطلاعات سراغش برود. آخه به ما گفتند هر كاری می كنيد بكنيد الا كار سياسی. اما اين مردم لايق اين همه فقر نيستند. مردمی صميمی، خوش گذاران و اهل فرهنگ. در كرمانشاه بيش از سی نشريه از سال هفتاد و شش به اين سو به طور مستمر منتشر می شود كه در مقايسه با ساير استان ها آمار جالب توجهی است.