ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سفر تاريخی
رئيس مجلس
به لرستان ايران
آرمان اميري(آفتاب)

 
 
 
 
 

«حداد عادل»، رئيس مجلس هفتم، از لرستان ديدن كرد. او در جمع منتخبين استان لرستان گفت:

با توجه به موقعيت جغرافيايی لرستان، 150سال پيش كه ديگر نقاط كشور با دنيای غرب مواجه و متأثر شدند، اين تأثيرپذيری به لرستان كشيده نشد و امروزه از عوامل عقب‌افتادگی آن به حساب می‌آيد.

استان لرستان با سلسله پهلوی درگير و در برابر رضاخان، ياغی بوده است و همين امر سبب شده كه آنها كسی را از اين استان بر نكشيده‌اند و شخصيت‌هايی از اين استان به مراحل عالی نرسيده و يكی از دلايل عقب‌ ماندگی استان لرستان است.

 

حداد عادل كه در جريان اين سفر با انبوهی از نامه‌هايی روبرو شده بود كه از زمان سفر های استانی «محمود احمدی‌نژاد» باب شده و غلامحسين الهام نيز به تازگی از مطالعه دقيق 11هزار مورد از آنها توسط شخص رئيس‌جمهور خبر داده بود. حداد عادل گفت: «منابع و پول دولت محدود است. از اين نامه‌ها كه شما به من می‌دهيد هيچ نتيجه‌ای حاصل نمی‌شود، وظيفه من اين نيست كه نامه از دست شما بگيرم

رئيس مجلس كه در جمع مردم الشتر نيز با تقاضاهای مالی بسياری مواجه شده بود، گفت: «من نيامده‌‏ام كه هر كس مشكل مالی دارد يك نامه به من بدهد كه «به من پول بدهيد»، مگر بنده بانك به دنبال خود دارم؟. در مورد اشتغال هم اگر منظورتان اين است كه در دولت استخدام شويد و حقوق بگير دولت باشيد اين كار ناشدنی است، زيرا دولت تبديل به يك آدم چاقی شده كه نمی‌تواند راه برود و فشار خون گرفته است.