ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اعلاميه اعتراضی جبهه ملی ايران
خرمشهر و بم را بجای لبنان
از زير آوار ويرانی بيرون آوريد!

 
 
 
 

 

جبهه ملى ايران طى بيانيه‌اى نسبت به كمكهاى نقدى دولت ايران به لبنان كه بالغ بر ميليونها دلار پول مردم ايران می‌شود انتقاد كرده و تاكيد كرده است اگرچه بايد به مردم جنگ زده جنوب لبنان كمك كرد، اما اين كمكها اولا بايد از سوى كشورهايى صورت گيرد كه مردم آنها مانند مردم ايران خود درفقر و محروميت بسر نمی‌برند و نيازمند اين كمكها براى بهبود زندگى خود نيستند، ثانيا اگر قرار باشد كمكى هم شود بايد به صورتى قانونی و با عبور از مجراهايى كه قانون درنظر گرفته ارائه شوند.

در بيانيه جبهه ملى ايران آمده است كه جمهوری اسلامی كه به نيازهای مردم خود بی‌اعتناست و ملت خود را در مصيبت‌ها رها می‌كند، حق نمايش مردم‌دوستانه در كشورهای ديگر را ندارد.  خرمشهر هنوز پس از هيجده سال كه از پايان جنگ می‌گذرد، و با وجود دهها ميليارد كه از خزانه كشور برای بازسازی آن برداشت شده، هنوز نيمه مخروبه مانده و نخلستان‌های سوخته خوزستان هنوز احياء نشده‌اند.  شهرهای مرزی ايران كه در جنگ عراق عليه ايران مخروبه شده بودند، هنوز منتظر عملی شدن شعارهای بازسازی جمهوری اسلامی هستند.  مين روبی مناطق جنگی غرب كشور كه بعلت نبودن بودجه رها شده، هنوز ماهانه نزديك به دويست نفر قربانی كشته و معلول می‌گيرد و بخش عمده‌ای از زمين‌های قابل بهره برداری را بلااستفاده كرده است.

در بم شهر ويران شده براثر زلزله باوجود دهها ميليون دلار كمك فوری نقدی از كشورهای خارجی و ميلياردها كمك مردم ايران و برداشتهای كلان از بودجه كشور، هنوزمردم  از ابتدايی‌ترين خدمات شهری محرومند، چه رسد به بازسازی.

مردم محروم بلوچستان از بی‌آبی رنج می‌برند و ريگ های روان هر روز عرصه را بر آبادی‌ها و شهرها تنگتر می‌كند؛ و حاكميت بجای گسترش طرحهای آبرسانی و عمرانی،  اشتغال‌زايی و تامين خدمات شهری،  در آنجا قدرت نظامی خود را به رخ مردم می‌كشد.  از سوی ديگر، مردم جنوب لبنان پس از فقط دو روز از آتش بس، ميليونها دلار پول ملت ايران را بطور نقدی دريافت می‌كنند و بازسازی خرابه‌هايشان از جيب مردم محروم ايران با سرعت آغاز می‌شود.