ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گفته می شود عوامل امنيتی و حراستی با هدف زمينه سازی  
يورش به اعتصابيون، سه اتوبوس توليدی را به آتش كشيدند.
اعتصاب بزرگ كارگری
در ايران خودرو ديزل

 
 
 
 
 

توليد "ايران خودرو ديزل" بدنبال اعتصاب كارگران اين واحد توليد نسبت به قراردادهای يك ماهه متوقف شد. كارگران معترض اين قراردادها را مغاير با قانون كار می دانند.

بموجب گزارش های انتشار يافته، 3 اتوبوس در محل پارك محصولات ايران خودروديزل به آتش كشيده شده است كه هنوز عامل و يا عاملين اين حريق مشخص نشده اند. يك مقام مسوول در ايران خودرو ديزل به خبرگزاری های داخلی گفته است كه به آتش كشيدن اتوبوس‌‏ها مشكوك است و بعيد است كارگران چنين اقدامی كرده باشند.

زمانی كه نزديك به 3 هزار پرسنل در كارگزينی برای گرفتن جواب نهايی جمع شده بودند, اتوبوس‌‏ها در قسمت پارك محصول آتش گرفتند, از اين رو نمی‌‏توان پذيرفت كه اتوبوس‌‏ها توسط كارگران آتش گرفته باشد.

همين مقام افزود: اين احتمال می‌‏رود كه آتش گرفتن اتوبوس‌‏ها توسط افرادی از قسمت مديريت برای پراكنده شدن كارگران صورت گرفته باشد.

اعتصاب كارگران همچنان ادامه دارد و در ميان آنها شايع است كه شيخانی از مديرعاملی ايران خودرو ديزل عزل شده است.

با توجه به شيوه امنيتی مرسوم مقابله با اعتصابات و تظاهرات، يعنی ايجاد تخريب و حريق و سپس ورود نيروهای چماق بدست و سركوبگر، اين احتمال كه اتوبوس ها را عوامل حراستی و امنيتی با هدف زمينه سازی يورش به اعتصابيون به آتش كشيده باشند قوی تر از هر احتمال ديگری است.