ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  يك زندانی اعتصاب غذائی
در زندان رجائی شهر در خطر مرگ
 
 
 
 

 

بموجب برخی اخبار منتشر شده، ولی الله فيض مهدوی پس از ۹ روز اعتصاب غذا در زندان رچائی شهر كرج دچار مرگ مغزی شده و به خارج از زندان منتقل گرديده است. كميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی اطلاع داد، كه همبندان فيض مهدوی اطلاع دادند كه حراست زندان به ساير زندانيان سياسی اعلام كرده است، فيض مهدوی دچار مرگ مغزی شده است.

ولی الله فيض مهدوی در حال اغما به بهداری زندان رجايی شهر منتقل شد و پزشكان زندان متوجه شدند كه وی دچارايست قلبی شده است. با تلاش پزشكان ضربان قلب وی به حال عادی بازگشت اما پس از دقايقی فيض مهدوی  دچار سكته مغزی شد و در كمُا رفت.