ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نان 25 درصد گران ميشود
موج جديد گرانی بزودی با اعلام
نرخ جديد نان شروع خواهد شد
 
 
 
 

 

پس از تكذيب های مكرری كه حتی به جلسات مطبوعاتی سخنگوی دولت نيز كشيده شده بود، سرانجام اعلام شد "نان" بزودی و رسما گران خواهد شد. رئيس انجمن صنفی نانوايان  تائيد كرد كه افزايش قيمت نان قطعی است و استانداری تهران بزودی اين قيمت را اعلام خواهد كرد. با آنكه هنوز رسما اعلام نشده؛ اما نانوايان از هم اكنون منتظر 20 تا 25 در صد افزايش قيمت نان هستند و حتی پخت روزانه خود را محدود كرده اند و منتظر اعلام افزايش قيمت و بازگشت به پخت معمولی خود هستند. رئيس انجمن صنفی نانوايان دليل اين افزايش قيمت را تورم سه سال گذشته ذكر كرده است. افزايش قيمت نان، روی قيمت ديگر مايحتاج اوليه و روزانه مردم نيز تاثير خواهد گذاشت و به اين ترتيب موج جديدی از گرانی در راه است.