ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حضور خاتمی درامريكا
و گمانه زنی ها پيرامون
مذاكرات مهم سياسی- اتمی
 
 
 
 

 

اخبار و گزارش های مربوط به فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی، از روز شنبه ای كه پشت سر ماند، به يكباره متوقف شده است. درابتدا اين تصور وجود داشت كه اين ركود خبری ناشی از سفر دبيركل سازمان ملل به ايران باشد، اما پايان اين سفر و بی نتيجه اعلام شدن آن نيز تغييری در ركودی خبری نداد و اين درحالی است كه هم پاسخ جمهوری اسلامی  به طرح 1+5 منفی ارزيابی شده و هم مهلت تعيين شده در قطعنامه شورای امنيت برای توقف غنی سازی درايران پايان يافته است. اعلام دو هفته فرصت تازه به ايران از سوی اتحاديه اروپا نيز با سفر همآهنگ كننده سياست خارجی اين اتحاديه به ايران به پايان می رسد. سفری كه حاصل آن اگر بی نتيجه تر از سفر كوفی عنان دبيركل سازمان ملل به ايران نباشد، همطراز آنست. مصاحبه شب گذشته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی كه از سيما پخش شد، اين نتيجه را از پيش قطعی كرد.

سايت گلوبال كه معمولا اخبار مهم مربوط به روابط امريكا با ايران و بويژه خطر حمله نظامی امريكا به ايران را منتشر می كند، درآخرين تفسيری كه منتشر كرده، مدعی شده است كه امريكا درحاليكه با نرمش سئوال برانگيزی راه های ديپلماتيك را برای مذاكره اتمی با ايران در برابر اتحاديه اروپا و حتی سازمان ملل متحد می گشايد، نه تنها به اشكال مختلف مانع به نتيجه رسيدن اين راه حل ها می شود، بلكه همچنان سرگرم تدارك يك حمله نظامی برق آسا و هولناك به ايران است.

اما، بدشواری می توان پذيرفت كه اين ترفند امريكا دليل اصلی ركود خبری و فروكش كردن اخبار مربوط به فعاليت های اتمی ايران و احتمال حمله نظامی است.

بنابراين، يگانه احتمالی كه باقی می ماند و در تهران نيز، در برخی محافل سياسی با وسواس منتظر نتيجه آن هستند، سفر خاتمی و حضور وی در امريكا و بويژه سخنرانی است كه او در يك كنفرانس سازمان ملل قرار است ايراد كند. اين حدس و گمان ها كه درعالی ترين سطوح در تهران جريان دارد، بر اين محور دور می زند كه امريكا منتظر نتيجه مذاكرات جدی است كه احتمالا خاتمی درامريكا پيش می برد. واكنش های عصبی وابستگان به دولت احمدی نژاد از يكسو و سكوت تائيد آميز رهبر و بلندپايگان روحانی و نظامی از سوی ديگر نشان دهنده اهميت حضور خاتمی در امريكا و دستآوردی است كه او با خود به تهران خواهد آورد.