ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

انجمن های اسلامی
به جمع احزاب ممنوعه می پيوندند؟

 
 
 
 
 

در آستانه گشايش دانشگاه ها تداركات امنيتی برای كنترل هر نوع تحرك سياسی دانشجويان شتاب فوريت خاص يافته است. علاوه بر شناسائی فعالان دانشجوئی و محروم ساختن آنها از تحصيل و يا محروم ساختن فارغ التحصيلات دانشگاه ها برای ادامه تحصيل در دوره های بالاتر كارشناسی و دكترا، بستن دفاتر انجمن های اسلامی، اكنون مرحله اعلام انحلال و ممنوع بودن فعاليت برخی انجمن های اسلامی ها آغاز شده است. بموجب خبرهای منتشر شده، در اصفهان تابلوی انجمن اسلامی دانشجويان پائين كشيده شده و تمام وسايل داخل دفتر انجمن به بيرون منتقل شد و در انجمن اسلامی قفل شده است. معاون حراست دانشگاه اصفهان، نامه‌ای را از سوی هيأت نظارت دانشگاه مبنی بر منحل شدن انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اصفهان و علوم پزشكی نشان داد و فعاليت اين تشكل را غير قانونی اعلام كرد.