جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سه جزيره
ادعای طلب قديمی شيخ نشين ها
از ايران در اجلاس شورای همكاری

 
 
 
 
 

شورای همكاری خليج فارس يكبار ديگر پرونده ادعای مالكيت سه جزيره خليج فارس را گشود و آنها را متعلق به امارات متحده دانست!

در نشست شورای همكاری خليج فارس كه در جده عربستان سعودی تشكيل شده بود وزرای خارجه كشورهای عضو اين شورا شركت داشتند. از خواست اين شورا برای مالكيت سه جزيره تنب بزرگ و كوچك و ابوموسی علاوه بر عربستان سعودی، دولت مصر، يعنی بزرگترين و مهم ترين كشور خاورميانه عربی حمايت می كنند.

اجلاس اخير شورای همكاری خليج فارس ضمن صدور بيانيه ای، بهبود روابط اعضای اين شورا با

جمهوری اسلامی را منوط به دست كشيدن ايران از مالكيت سه جزيره ياد شده و قبول مالكيت آن توسط امارات متحده اعلام داشت. به گزارش خبرگزاری ها، بخشی از وقت اجلاس مذكور به بحث در باره جنگ لبنان و خطرات محيط زيستی در صورت حمله اتمی به ايران اختصاص يافت.

عربستان سعودی، امارات عربی متحده، كويت، قطر، بحرين و عمان شش كشور عضو شورای همكاری خليج فارس هستند.