ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اعلام خبر مرگ فيض مهدوی
در سيمای جمهوری اسلامی

 
 
 
 

سرانجام اطلاعيه رسمی مربوط به مرگ ولی الله فيض مهدوی در زندان گوهردشت كرج صادر و از سيمای جمهوری اسلامی قرائت شد. درحاليكه از قبل خبر اعتصاب غذای وی انتشار يافته و يكبار نيز مسئولين زندان خبر سكته وی در زندان را تائيد كرده بودند، در اطلاعيه انتشار يافته جمهوری اسلامی اشاره به خودكشی وی در دستشوئی زندان دارد!

با آنكه كليه زندانيان بندی كه فيض مهدوی در آن زندانی بوده، اعتصاب غذا و سكته او را تائيد كرده اند، اگر او در دستشوئی زندان نيز دست به خودكشی زده باشد، نشان دهنده شرايط دشواری است كه زندانيان سياسی در زندان گوهر دشت و يا زندان های ديگر دارند.

روز مرگ فيض مهدوی رسما 14 شهريور 1385 اعلام شده است. ولی اله فيض مهدوی پس از 9 روز اعتصاب غذا و بی اعتنائی مسئولين زندان ابتدا سكته كرد و سپس جان باخت. فيض مهدوی باتهام ارتباط با مجاهدين خلق دستگير و به اعدام محكوم شده بود اما او را بين مرگ و زندگی نگهداشته و با آنكه به وی شفاها گفته بودند حكم اعدام وی تبديل به حبس ابد شده، اما اين تبديل حكم را هرگز بصورت رسمی و كتبی به وی اعلام نكرده و دراختيار وكيلش نگذاشتند. از جمله دلائل اعتصاب غذای وی همين مسئله و همچنين عدم دسترسی به وكلای خود بوده است. شرايط زندان گوهردشت چنان باجعه بار است كه فيض مهدوی با اعتصاب غذا خواهان انتقال به اوين بوده است! پيش از فيض مهدوی، اكبرمحمدی كه به باتهام شركت در تظاهرات دانشجوئی روزهای 24 تيرماه 1378 در زندان بسر می برد، زير اعتصاب غذا جان سپرده بود.