ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تابوت جمهوری بزودی زمين گذاشته می شود
تخت سلطنت
بر شانه های سرداران سپاه پاسداران
خبرگان از خدمت مرخص اند
 
 
 
 

 

جدال بر سر حفظ جمهوريت و يا احيای سلطنت در ايران، با سمت گيری دفاع از سلطنت در سيزدهمين جلسه سياسی- تئوريك سپاه پاسداران با نام "بصيرت"، برای فرماندهان و مديران عالی سپاه تشريح شد. اين جلسه به بهانه انتخابات مجلس خبرگان برپا شد، اما مهم تر از مجلس خبرگان و مسائل انتخاباتی آن، سمت گيری سخنرانی ها بود، كه دقيقا آشكار كننده آخرين تلاش ها برای تبديل قطعی ولايت فقيه به سلطنت فقيه و پايان جمهوری بود.

«يدالله جواني» رئيس اداره سياسی سپاه، آرايش سياسی دو جريان‌ در انتخابات آينده مجلس خبرگان رهبری و شوراها اينگونه تشريح كرد:

دو جريان عمده سياسی موجود در كشور، دو نگاه متفاوت نسبت به منبع مشروعيت ولايت فقيه دارند و اين ديدگاه‌‏ها در نحوه فعاليت‌‏های انتخاباتی اين دو جريان تاثير بسزايی دارد
يك جريان در موضوع ولايت فقيه قرائت‌‏شان به گونه‌‏ای است كه مشروعيت رهبری را در رای مردم می‌‏دانند و رضايتمندی مردم را ملاك عمل ولی فقيه قلمداد می‌‏كنند. يك جريان ديگر مشروعيت ولايت فقيه را از ناحيه ذات باری تعالی و منشاء ولايت فقيه را الهی می‌‏داند و معتقد است مساله ولايت فقيه ريشه در مبانی اعتقادی و دينی ما دارد.

سردار "علی اكبر احمديان" رييس ستاد مشترك سپاه نيز طی سخنانی در همين نشست، گفت: امتحانی كه سره را از ناسره جدا می‌‏كند و موجب ريزش افراد ناخالص می‌‏شود، امتحان ولايت فقيه است.

"ذوالنور" رئيس جنجال سازستاد نمايندگی ولی فقيه در سپاه كه در سالهای اخير در قم سخنرانی های ضد اصلاحات می كرد نيز از ديگر سخنران اين همايش بود كه تكليف مجلس خبرگان را يكسره روشن كرد و مهر باطل بودن نقش آن را اينگونه توضيح داد: اجرايی شدن ولايت فقيه با بيعت مردم محقق می‌‏شود اما مشروعيت و ولی شدن ريشه در رای و اقبال مردم ندارد. رای و اقبال مردم در زمينه اجرايی شدن ولايت ولی نقش دارد اما عامل مشروعيت و ولی شدن ولی فقيه نمی‌‏شود. تعيين رهبری توسط خبرگان منتخب ملت، از نوع انتصاب يا عزل و نصب ولی نيست بلكه از نوع تعيين و معرفی مصداق به مردم است.