جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنان تهديد آميز بوش:
رهبران جمهوری اسلامی
تفاوتی با رهبران القاعده ندارند
سخنرانی های فرماندهان سپاه و نقش جهانی و خاورميانه ای كه برای رهبر ايران
بر می شمارند، دستمايه مستندی شده است برای كاخ سفيد و شخص بوش!

 
 
 
 
 

سخنان جرج بوش بمناسبت سالگرد 11 سپتامبر كه در آن رهبران جمهوری اسلامی را همطراز رهبران سازمان القاعده اعلام داشت، در فاصله اندكی به يك برنامه جدی مقابله با تروريسم جهانی  با هدف گيری ايران تبديل شد.

بوش گفت سلاح هسته ای  ابزاری است كه نبايد بدست قاتلان بيفتد. كشورهای دنيا با سياست واحدی قصد دارند از دستيابی ايران به سلاح هسته ای جلوگيری كنند. زمان آن فرا رسيده است كه ايران راه ديگری انتخاب كند.

نظام ايران نوع ديگری از القاعده است و رئيس جمهور ايران خود شخصا گفته می خواهد امريكا را از خاورميانه بيرون كند و اسرائيل را هم سرنگون سازد. جهان تسليم اين ديكتاتورها نمی شود. آنها خيال كنترل خاورميانه را دارند!

رهبران ايران با تسلط ديكتاتورمآبانه بر مردم با افتخار اين كشور منابع ملی را خرج تروريسم می كنند. آنها قصد كشتن شهروندان امريكا را دارند.

بدنبال اين ادعاها، دولت آمريكا در گزارشی كه تحت عنوان 'استراژی ملی مبارزه با تروريسم' منتشر كرد، ايران را بزرگترين حامی تروريسم بين المللی اعلام كرده و اضافه كرد " ايران با دو خطر بالقوه "تروريسم" و "سلاح های كشتار دست جمعی” نگران كننده ترين تهديد برای آمريكا است.

وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران عمليات "تروريستی” را برنامه ريزی می كنند.

قرار است "جنگ عليه تروريسم" در دستور كار كنگره امريكا قرار گيرد كه كار خود را پس از پايان تعطيلات تابستانی آغاز می كند.

هم سخنان بوش و هم گزارش "استراتژی ملی مبارزه با تروريسم" اشاره به سخنرانی های اخير فرماندهان سپاه و بويژه فرمانده كل سپاه پاسداران و مصاحبه حسين شريعتمداری با مجله نيوزويك دارد كه در آنها برای ايران نقش رهبری كننده خاورميانه و برای علی خامنه ای رسالت رهبری جهان سوم و جهان اسلام را اعلام كرده اند!

به اين ترتيب، روی پاسی كه از داخل سپاه و از داخل جناح حاكم بر قدرت داده شد، كاخ سفيد و جورج بوش مانور جهانی مستندی سازمان دادند.