جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بانك صادرات
به بهانه پيوند با جهاد اسلامی
اولين قربانی محاصره اقتصادی شد

 
 
 
 
 

وزارت خزانه‌داری آمريكا هرگونه قرارداد و رابطه ميان بانك صادرات ايران با سيستم مالی آمريكا را ممنوع اعلام كرد. دليل اين تصميم رابطه بانك صادرات ايران با فعاليت های تروريستی و مناسبات با حزب الله لبنان اعلام شده است.  

استوارت لوی ـ‌ معاون تروريسم و اطلاعات مالی وزير خزانه‌داری آمريكا قرار است با سفر به اروپا مذاكرات محدود كردن دسترسی ايران به سيستم‌های بانكی جهانی را آغاز كند. در اين عرصه تاكنون موسسات مالی ايران، درحاليكه از دسترسی مستقيم به سيستم مالی آمريكا محروم بودند، از طريق بانك‌های يك كشور سوم می توانستند بصورت غيرمستقيم به نقل و انتقالات مالی ادامه دهند.

استوارت گفت: بانك صادرات ايران در نقل و انتقالات و رساندن پول به گروه‌های حزب الله، حماس و ديگر گروه‌های جهاد اسلامی نقش دارد. اين بانك كه در حدود سه هزار و 400 شعبه دارد، برای انتقال پول به اين سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

درحاليكه شماری از بانك های مهم خاورميانه با سرمايه اخوان المسلمين فعال اند و يا اخوان المسلمين در آنها سهام اصلی را دارد و همه آنها به سيستم جهانی بانكی وصل اند، آشكار است كه اين تصميم امريكا صرفا با هدف محاصره اقتصادی ايران صورت گرفته است. حزب الله لبنان خود از جمله سرمايه گذاران برخی بانك های منطقه خاورميانه است اما تاكنون گزارشی منتشر نشده كه نشان دهد حزب الله لبنان در بانك صادرات سرمايه گذاری كرده و سهام دارد و يا بانك صادرات ايران با بانك های اخوان المسلمين در پيوند قرار گرفته است.

خبرگزاری های داخل ايران بخش های غير تفسيری خبر مقابله با بانك صادرات را منتشر كردند، اما بخش مهمی از گفته های استوارت لوی را سانسور كردند كه گفته است:

ازسال 2001 گروه  حزب الله حدود 50 ميليون دلار بطورمستقيم ازطريق بانك صادرات ايران پول دريافت كرده است.  حزب الله لبنان از طريق بانك صادرات ميليون ها دلار به حماس  در فلسطين منتقل كرده است.

او گفت كه دراوائل امسال بانك سوئيس يو بی اس تمامی ارتباط های تجاری خود را با ايران قطع كرده است و بانك اچ اس بی سی  نيز ارتباط مالی خود را با تجار ايران محدود كرده است. اين تصميم كه با توجه به موقعيت نفتی ايران ضررهائی را نيز برای ما در پی دارد در مقابل آن مسيری كه ايران طی می كند كم ضرر تراست، مگر آنها مسير خود را تغيير بدهند.